Kompetentni cyfrowo

Miasto Wodzisław Śląski rozpoczyna realizację projektu pn. Kompetentni cyfrowo - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.

Tytuł projektu: Kompetentni cyfrowo - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.
Całkowita wartość projektu (PLN): 53 760,00 zł
Wartość dofinansowania (PLN): 53 760,00 zł
Instytucja: Instytut Pracy i Edukacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Program: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Kategoria: Wsparcie dla mieszkańców
Okres realizacji: 2019 r.

Opis projektu: głównym celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych 96 dorosłych (powyżej 25
roku życia) mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, w okresie od  01.05.2019 do 30.09.2019 r., poprzez realizację wybranych modułów szkoleniowych
spośród siedmiu wskazanych przez Operatora.

Cele szczegółowe projektu:
1. Wykształcenie u uczestników (w okresie realizacji projektu) podstawowych kompetencji cyfrowych-umiejętności:

 • informacyjnych,
 • komunikacyjnych,
 • rozwiązywania problemów,
 • związanych z oprogramowaniem,
 • korzystania z usług publicznych.

2. Upowszechnienie i zastosowanie u 96 uczestników zasady „nauki przez całe życie” poprzez wykorzystanie nowych technologii.
3. Zwiększenie aktywności społecznej i kulturalnej u co najmniej 50% (48 osób) uczestników projektu poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

 

REKRUTACJA:

Dziś, tj. 2 kwietnia 2019 r., Miasto Wodzisław Śląski rozpoczyna rekrutację do projektu pn. Kompetentni cyfrowo - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.

Projektem objętych zostanie 96 mieszkańców naszego miasta w wieku powyżej 25 roku życia (jedyne kryterium związane z udziałem w projekcie). 

Jedna osoba może wziąć udział tylko jednym module szkoleniowym (jeden moduł to 12 godzin zajęć, w rozłożeniu na przykład na 4 spotkania po 3 godz.). Uruchomione zostaną tylko te na które zapisze się minimalnie 8 osób.

Moduły szkoleniowe do wyboru .

 • Działam w sieciach społecznościowych - moduł przeznaczony dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, np. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się twórczością oraz korzystać z cudzej, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e - administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
 • Moje finanse i transakcje w sieci - moduł przeznaczony dla wszystkich tych, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e - administracji ( np. wnioskować o zaświadczenia, świadczenia, dowód osobisty).
 • Rolnik w sieci - moduł przeznaczonydla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e - usługi mogą znaleźć w sieci. Nauczą się, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy Urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci, uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik - rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik - forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologiczn ymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl) . Nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e - administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e - płatności i e - deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (po rtal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR , ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.
 • Rodzic w Internecie - moduł poświęcony przygotowaniu rodzica/opiekuna do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Uczestnik szkolenia pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom (np. złożenie wniosku "Rodzina 500+", uzyskanie Karty Dużej Rodziny itp.). Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.
 • Tworzę własną stronę internetową (blog) - moduł  przeznaczony dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować, wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
 • Mój biznes w sieci - moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla osób przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się, jak  wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.) . Pozna dedykowane dla biznesu usługi e - administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe, służyć mają podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).
 • Kultura w sieci - moduł przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz, jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narod owe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, które są niezbędne do korzystania z kultury w sieci, a także zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach z sieci. Dowiedzą się, jak stworzyć drzewo genealogiczne.

SZKOLENIA SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE. Odbywać się będą w jednej ze szkół podstawowych w grupach maksymalnie 10-osobowych.

Prowadzić je będą certyfikowani instruktorzy. Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie, otrzyma certyfikat. Szkolenia będą realizowane w okresie maj-wrzesień 2019 r.

Do kiedy i gdzie składać formularze?

Wypełnione i podpisane formularze należy złożyć do 17 kwietnia 2019 r. osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4b) lub w formie elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl. Szczegółowych informacji udziela Piotr Kulesza, tel: 32 45 90 510, e-mail: pkulesza@wodzislaw-slaski.pl

Ilość miejsc w projekcie ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ponadto w przypadku gdy nie zostaną wyczerpane wszystkie dostępne miejsca, rekrutacja będzie miała charakter ciągły do wyczerpania limitu miejsc.

Formularz zgłoszeniowy, pobierz tutaj.