Aktualności

IMGW ostrzega przed oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał ostrzeżenie na temat opadów mokrego śniegu oraz zamarzania mokrych nawierzchni dróg i chodników w województwie śląskim.

Zmiana na stanowisku sekretarza miasta

1 lutego stanowisko sekretarza miasta objął dotychczasowy naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Zbigniew Gamza, który tym samym zastąpił odchodzącego na zasłużoną emeryturę Wojciecha Mitkę.

Wybrano oferty na wspieranie zadań publicznych miasta

Dokonano wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych miasta w zakresach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dzień Babci i Dziadka w PP9

Jako, że za oknem biało, w kalendarzu wciąż zima, stąd w Publicznym Przedszkolu nr 9 w dniach od 21 do 25 stycznia goszczono Babcie i Dziadków.

Bezpłatne kursy dla mieszkańców

Mieszkańcy mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych kursach językowych i komputerowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KRUS - ważne informacje o podatkach

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego KRUS informuje, że w 2019 r. będzie pobierała zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur i rent na zasadach analogicznych jak w 2018 r.