Urząd

25 lipca kolejna sesja Rady Miejskiej

W czwartek, 25 lipca br. w sali nr 202 Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nowej kadencji. Początek obrad o godz. 12:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania obrad za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Zapoznaj się z projektem zmiany studium

Do 14 sierpnia do publicznego wglądu wyłożony został projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wybory ławników. Zgłoszenia do 16 sierpnia

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Rybniku zawnioskował o uzupełnienie listy ławników wybranych na kadencję 2024-2027. W związku z tym do 16 sierpnia br. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na czterech ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rybniku.

Jutro prace konfiguracyjne w aplikacji mObywatel

Jak informuje Centralny Ośrodek Informatyki jutro tj. 11 lipca w godz. od 19:00 do 21:00 w aplikacji mObywatel przeprowadzone zostaną prace konfiguracyjne. W związku z tym we wspomnianych godzinach nie będzie możliwości opłacenia podatku od nieruchomości oraz sprawdzenia jego wysokości.

Zapoznaj się z projektem zmiany studium

Do 14 sierpnia do publicznego wglądu wyłożony został projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt budżetu miasta na 2025 rok - zgłoś wniosek

Wodzisławski Urząd Miasta prowadzi prace nad projektem budżetu Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok. Propozycje do budżetu mogą zgłaszać mieszkańcy, radni, komisje Rady Miejskiej, kluby radnych oraz organizacje pozarządowe.

Wybory ławników. Zgłoszenia do 16 sierpnia

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Rybniku zawnioskował o uzupełnienie listy ławników wybranych na kadencję 2024-2027. W związku z tym do 16 sierpnia br. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na czterech ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rybniku.