UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Edukacja

Wyniki rekrutacji do przedszkoli 30 marca

30 marca br. o godz. 13:00 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji tj. publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Aby sprawdzić do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu lub sprawdzić pocztę elektroniczną adresu, który został podany przy rekrutacji.

Zespół Kolorowych Skarpetek w SP10

Uczniowie i nauczyciele SP10, 21 marca br., włączyli się w akcję #Zespół Kolorowych Skarpetek. Inicjatywa ma uświadomić wszystkim, że osoby z zespołem Downa mają takie same potrzeby jak osoby pełnosprawne. Ma również promować Ich prawa do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Komunikat dla uczniów i rodziców ws. e-learningu

Informujemy, iż zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Żywa lekcja historii w ZSP4

Pan Kazimierz Piechaczek to znany w Wodzisławiu pasjonat przedwojennej historii naszego miasta i nie tylko. Wraz z innymi osobami „zakręconymi historią” opiekuje się bunkrem zlokalizowanym w wodzisławskim parku miejskim.