Ekologia

Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Wymień stary kocioł, zapytaj o dofinansowanie

Twój stary kocioł może być przyczyną nie tylko utraty efektywności, ale także negatywnie wpływać na środowisko. Przyszedł czas, aby podjąć kroki w kierunku bardziej ekologicznego i efektywnego ogrzewania. W ramach naszej kampanii zachęcamy do wymiany starych kotłów na nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, a my chętnie pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie na zakup nowego sprzętu.

Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Nowe podejście miasta do zakupu energii elektrycznej

Reagując na niestabilną sytuację na rynku energii elektrycznej, wysokie ceny i ich szybki wzrost (szczególnie wciąż rosnące w 2022 roku stawki), miasto Wodzisław Śląski jeszcze w 2023 roku zainteresowało się nową koncepcją zakupu energii elektrycznej na potrzeby np. oświetlenia ulic czy obiektów zarządzanych przez miasto. Koncepcją, która umożliwia podjęcie reakcji na zachodzące na rynku zmiany i która daje miastu możliwość wpływu na cenę energii. To całkiem nowe podejście polega na okresowych zakupach energii na podstawie kontraktów notowanych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Walczymy o czystsze powietrze. Jest coraz lepiej

Miasto Wodzisław Śląski na przestrzeni ostatnich lat podjęło szereg działań w zakresie likwidacji niskiej emisji i poprawy jakości powietrza. Działania te obejmują m.in. termomodernizacje budynków, dotacje dla mieszkańców, działalność informacyjną i edukację. W mieście oddycha się lepiej niż kilka lat wcześniej, o czym świadczą m.in. dane pomiarowe ze stacji przy ul. Gałczyńskiego. Walka o czyste powietrze trwa.

Walczymy o czystsze powietrze - podsumowanie

Miasto Wodzisław Śląski na przestrzeni ostatnich lat podjęło szereg działań w zakresie likwidacji niskiej emisji i poprawy jakości powietrza. Działania te obejmują m.in. termomodernizacje budynków, dotacje dla mieszkańców, działalność informacyjną i edukację. W mieście oddycha się lepiej niż kilka lat wcześniej, o czym świadczą m.in. dane pomiarowe ze stacji przy ul. Gałczyńskiego. Walka o czyste powietrze trwa.