UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Ekologia

Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

1 lipca ubiegłego roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację, której złożenie jest obowiązkowe.

Radlin II z koncepcją gospodarowania wodami opadowymi

Miasto podjęło decyzję, aby wszystkie dzielnice zlokalizowane w rejonie rzek analizować pod kątem odprowadzania wód deszczowych. W ubiegłym roku miasto podpisało umowę z firmą, która wykonała koncepcję gospodarowania wodami opadowymi na terenie Radlina II. To pierwsza dzielnica mająca takie opracowanie.

Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Wodzisław Śląski jednym z beneficjentów programu LIFE

Wczoraj, tj. 22 lutego br. w sali Sejmu Śląskiego odbyła się inauguracja unijnego projektu LIFE. NFOŚiGW przekaże blisko 26 mln zł dotacji dla województwa śląskiego na wdrożenie Programu ochrony powietrza. Wodzisław Śląski jest jednym z beneficjentów tego przedsięwzięcia.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

1 lipca ubiegłego roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację, której złożenie jest obowiązkowe.

Miejskie pojemniki na zużyte baterie

Na terenie miasta znajduje się dziewięć pojemników na zużyte baterie. Pojemniki wykonane przez Służby Komunalne Miasta zostały umieszczone, m.in. w dzielnicach Wilchwy, Radlin II, Jedłownik Osiedle, Kokoszyce, Zawada i Nowe Miasto.