Ekologia

Ewidencja sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych

Miasto realizując ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, dostarcza do mieszkańców wraz z decyzją podatkową zgłoszenia do ewidencji. Wodzisławianie proszeni są o wypełnienie wspomnianego formularza i złożenia go Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego w Biurze Obsługi klienta lub przesłanie na adres e-mailowy.

Skorzystaj z pomocy Ekodoradcy

Miasto Wodzisław Śląski przystąpiło do projektu realizowanego w ramach zintegrowanego programu LIFE „Śląskie - przywracamy błękit”. Jego Liderem jest województwo śląskie. W ramach wspomnianego projektu w naszym mieście można skorzystać z porady Ekodoradcy. Pracująca w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego Katarzyna Melcer służy pomocą m.in. w doborze nowych źródeł ciepła i wyjaśnieniu procedur administracyjnych związanych z wymianą kotłów. Udzieli także wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie.

Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Wymiana źródeł ciepła. Trwa nabór uzupełniający do projektu

Wodzisław Śląski walczy o poprawę jakości powietrza. Z każdej strony słychać apele o wymianę kopciuchów na nowoczesne źródła ogrzewania. W mieście realizowany jest program dotacyjny dla mieszkańców, który ma przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i tym samym obniżyć poziomy stężeń zanieczyszczeń. Wodzisławianie również aktywnie włączyli się w walkę o czyste powietrze, biorąc udział w realizowanych przez miasto programach. Program „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” daje możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych. Jutro, tj. 26 stycznia, rusza nabór uzupełniający wniosków, który potrwa do 28 lutego 2023 r.

Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Wymiana źródeł ciepła. Rusza nabór uzupełniający do projektu

Wodzisław Śląski walczy o poprawę jakości powietrza. Z każdej strony słychać apele o wymianę kopciuchów na nowoczesne źródła ogrzewania. W mieście realizowany jest program dotacyjny dla mieszkańców, który ma przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i tym samym obniżyć poziomy stężeń zanieczyszczeń. Wodzisławianie również aktywnie włączyli się w walkę o czyste powietrze, biorąc udział w realizowanych przez miasto programach. Program „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” daje możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych. Jutro, tj. 26 stycznia, rusza nabór uzupełniający wniosków, który potrwa do 28 lutego 2023 r.

Wymiana źródeł ciepła. Wyniki naboru uzupełniającego

Wodzisław Śląski walczy o poprawę jakości powietrza. W mieście realizowany jest program dotacyjny dla mieszkańców, który ma przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i tym samym obniżyć poziomy stężeń zanieczyszczeń. Wodzisławianie również aktywnie włączyli się w walkę o czyste powietrze, biorąc udział w realizowanych przez miasto programach. W dniach od 2 grudnia 2022 r. do 10 stycznia br. trwał nabór uzupełniający do programu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”. Daje on możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych. Właśnie ogłoszono jego wyniki.