Rekrutacja do przedszkoli

Terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od 05.03.2018 r. (od godz. 8.00) do 16.03.2018 r. (do godz. 15.00).

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019  do publicznych przedszkoli, obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXVIII/289/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia   22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski oraz w uchwale Nr XXIX/296/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/289/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.Zobacz także: