Rekrutacja do przedszkoli

Zapisy dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2017/2018 rozpoczną się o godz. 8.00 w dniu 14 marca 2017 r. i kończą o godzinie 15.00 w dniu 28 marca 2017 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
- dzieci 6 - 5 - 4 -3- letnie (urodzone w latach 2011-2014),
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które w dniu 01 września 2017 r. mają ukończone 2,5 roku,
- zamieszkałe na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Rodzice zamieszkali poza Wodzisławiem Śląskim mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowała wolnymi miejscami.
W  roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęte są wszystkie dzieci 6 – letnie urodzone w 2011 r.
Prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci 5 –letnie urodzone w 2012 r. , dzieci 4 –letnie urodzone w 2013 r. oraz 3 – letnie urodzone w 2014 r.

Zobacz także: