Wydziały, referaty, biura

W wodzisławskim magistracie znajduje się kilkanaście wydziałów, referatów i biur. Poniżej przedstawiamy je wraz z osobami zarządzającymi:

Biuro Obsługi Klienta, telefon: 32 45 90 460, fax: 32 72 18 703, e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
W tym miejscu możecie zapytać o wszystko, złożyć odpowiednie wnioski, odebrać zawiadomienia wysłane z magistratu. To z tego miejsca zostaniecie pokierowani do odpowiednich działów.

Kierownictwo urzędu

Prezydent Miasta: Mieczysław Kieca zapytaj prezydenta

Sekretariat Prezydenta Miasta
(telefon: 32 45 90 400)
To miejsce, w którym umówić się możesz na spotkanie z prezydentem miasta.

Zastępca Prezydenta Miasta: Izabela Kalinowska (e-mail: i.kalinowska@wodzislaw-slaski.pl)
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta (
telefon: 32 45 90 401)
To miejsce, w którym umówić się możesz na spotkanie z zastępcami prezydenta miasta.
Skarbnik Miasta: Jacek Matyja (telefon: 32 45 90 430, e-mail: skarbnik@wodzislaw-slaski.pl)
Pracownik Urzędu Miasta odpowiedzialny za finanse w mieście, za realizację i planowanie budżetu miasta na dany rok. Nadzoruje działanie dwóch komórek: Wydziału Finansów i Wydziału Podatków.
Sekretarz Miasta: Zbigniew Gamza (telefon: 32 45 90 401, e-mail: sekretarz@wodzislaw-slaski.pl)

Pracownik Urzędu Miasta, któremu podlegają Biuro Administracyjno-Gospodarcze, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych, jak również Wydział Organizacyjny wodzisławskiego magistratu.

Wydział Rozwoju i Dialogu
Naczelnik wydziału, rzecznik prasowy:
Anna Szweda-Piguła ( telefon: 32 45 90 539, telefon komórkowy: 513-103-014 e-mail: rzecznik@wodzislaw-slaski.pl )

 

WYDZIAŁ ROZWOJU I DIALOGU

 

Wydział Rozwoju i Dialogu realizuje zadania w zakresie:

 • kreowania wizerunku miasta, Urzędu Miasta i prezydenta miasta;

 • komunikacji społecznej i rzecznictwa prasowego;

 • budowania dialogu społecznego;

 • promocji wewnętrznej i zewnętrznej miasta;

 • organizacji wydarzeń: rocznicowych, kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, tematycznych;

 • rozwoju, animacji i wykorzystania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mieście;

 • rozwoju turystyki i współpracy turystycznej w regionie;

 • planowania, kreowania i animowania wraz z jednostkami kultury życia kulturalnego, w tym opracowania strategii rozwoju kultury;

 • planowania, kreowania i animowania wraz z jednostkami sportowymi życia sportowego, w tym opracowania strategii rozwoju sportu w mieście;

 • tworzenia stron internetowych Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych;

 • przygotowywania projektów graficznych, grafik na potrzeby realizacji stron internetowych, opiniowania projektów wszystkich publikacji wydawanych przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne w zakresie estetyki i identyfikacji wizualnej miasta.

 

Naczelnik, rzecznik prasowy: Anna Szweda-Piguła (telefon: 32 45 90 539, telefon komórkowy: 513-103-014, e-mail: rzecznik@wodzislaw-slaski.pl)

Referat Wizerunku i Komunikacji Społecznej, Kierownik: Katarzyna Rokowska-Szyroki (telefon: 32 45 90 579)

Referat Organizacji Wydarzeń (telefon: 32 45 90 478)

Samodzielne stanowisko - inspektor Mateusz Jamioła (telefon: 32 45 90 479)

wydział organizacyjny

Jak sama nazwa wskazuje, to wydział, którego głównym zadaniem jest nadzorowanie organizacji pracy urzędu i jego jednostek. Również w jego kwestii znajdują się działania kadrowe, jak również przygotowywanie sesji Rady Miejskiej i umożliwianie kontaktu z radnymi czy przyjmowanie interpelacji w Biurze Rady Miejskiej.

Naczelnik: Joanna Kamińska (telefon: 32 45 90 409)

Referat Organizacyjny Kierownik: Barbara Dudzic (telefon: 32 45 90 432)

Referat Kadr Kierownik: Anna Siwek (telefon: 32 45 90 407)

Referat Biuro Rady Miejskiej Kierownik: Sebastian Dziuba (telefon: 32 45 90 405)

Wydział ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I DRÓG MIEJSKICH

W tym wydziale załatwić można wszystkie sprawy związane z planem zagospodarowania przestrzennego, ochroną zabytków i dóbr kultury. A może szukasz informacji na temat planów ewentualnych remontów, napraw dróg miejskich czy transportu publicznego i prywatnego? W takim razie polecamy wizytę w Wydziale Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich.

Naczelnik - Architekt Miejski: Winicjusz Kulej (telefon: 32 45 90 443)

Zastępca naczelnika: Grażyna Kłosok (telefon: 32 45 90 546)

Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa Kierownik: Janina Mrozek (telefon: 32 45 90 549)

Główny Specjalista ds. inwestycji: Artur Wystyrk (telefon: 32 45 90 437)

Referat Dróg Wewnętrznych i Transportu Kierownik: Katarzyna Banek (telefon: 32 45 90 557)

Referat Gospodarowania Przestrzenią i Geodezji Kierownik: Irena Kramny (telefon: 32 45 90 446)
Główny Specjalista ds. planowania przestrzennego: Mirosława Dragon (telefon: 32 45 90 440)

wydział mienia i nadzoru właścicielskiego

Chcesz wynająć mieszkanie? A może marzysz o zamianie swojego lokum z innym? Skontaktuj się z Wydziałem Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Obrót nieruchomościami, gospodarowanie zasobem lokalowym miasta, remonty mienia komunalnego, nadzór właścicielski i wiele innych... Tym głównie zajmują się pracownicy tej komórki.

Naczelnik: Dorota Krasek (telefon: 32 45 90 471)

Zastępca naczelnika: Marcin Sieniawski (telefon: 32 45 90 547)

Referat Obsługi Inwestorów i Obrotu Nieruchomościami Kierownik: Katarzyna Urbańska (telefon: 32 45 90 509)

Referat Mienia Komunalnego Kierownik: Marzena Panfil (telefon: 32 45 90 507)

Referat Gospodarki Lokalowej Kierownik: Wojciech Gruszczyk (telefon: 32 45 90 524)

Wydział Funduszy Zewnętrznych

Główne zadania tej komórki to analiza przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach poszczególnych programów krajowych i funduszy UE, jak również przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi urzędu. Pracownicy tego wydziału zajmują się też koordynacją działań podczas realizacji projektów, opracowywaniem sprawozdań i rozliczeń projektów we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi urzędu, realizacją i rozliczaniem projektów nadzorowanych Wydział Funduszy Zewnętrznych oraz monitoringiem realizowanych projektów we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi urzędu.

Naczelnik: Justyna Kubala-Grześ (telefon: 32 45 90 447)

Referat Projektów Inwestycyjnych Kierownik: Ewa Wesołowska (telefon: 32 45 90 526)

Referat Projektów Społecznych Kierownik: Piotr Kulesza (telefon: 32 45 90 510)

Wydział Spraw Obywatelskich

To wydział, z którym każdy miał do czynienia. Wydawanie dowodów osobistych, rejestrowanie działalności gospodarczej. To tutaj prowadzona jest ewidencja ludności, tutaj również realizowany jest program "Duża Rodzina".

Naczelnik: Bożena Czarkowska (telefon: 32 45 90 530)

Referat Ewidencji Ludności Kierownik: Mirosława Chrobok (telefon: 32 45 90 518)

Referat Dowodów Osobistych Kierownik: Joanna Wiśniewska (telefon: 32 45 90 520)

Referat Ogólny Kierownik: Stefania Skupień (telefon: 32 45 90 522)

Referat Działalności Gospodarczej Kierownik: Jadwiga Wita (telefon: 32 45 90 534)

Wydział Edukacji

Komórka, która ma pod sobą wszystkie publiczne przedszkola, 13 szkół podstawowych, które działają pod egidą miasta Wodzisławia Śląskiego. To tutaj ustalane są budżety szkół, to stąd uczniowie kierowani są na zielone szkoły, to tutaj przyznawane są różnego rodzaju stypendia dla zdolnych uczniów, jak również tych w potrzebie.

Naczelnik: Ludwika Kłosińska (telefon: 32 45 90 475)

Referat ds. oświaty Kierownik:  Aleksandra Dembowy (telefon: 32 45 90 469)

Referat ds. finansów placówek oświatowych Kierownik: Magdalena Zielińska (telefon: 32 45 90 468)

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Nie wiesz, gdzie złożyć wniosek o wycinkę drzew? A może chciałbyś sprawdzić harmonogram wywozu odpadów? Interesuje cię, jakie programy do walki z niską emisją prowadzi nasze miasto? Tych i innych informacji dotyczących ekologii udzieli właśnie ten wydział.

Naczelnik: Tadeusz Dragon (telefon: 32 45 90 448)

Referat Gospodarki Komunalnej Kierownik: Aleksandra Zdancewicz (telefon: 32 45 90 550)

Referat Ochrony Środowiska Kierownik: Jolanta Kalarus (telefon: 32 45 90 451)

Referat Zarządzania Energią Kierownik:  Agnieszka Jędzura (telefon: 32 45 90 542)

Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych

Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych realizuje zadania w ramach Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych określone uchwałami Rady Miejskiej. Wydział realizuje zadania związane z wdrażaniem rozwiązań informatycznych w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych miasta, koordynuje działania w tym zakresie, zabezpiecza ciągłość i prawidłowość funkcjonowania infrastruktury informatycznej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych, dokonuje niezbędnych zakupów sprzętu informatycznego oraz dba o bezpieczeństwo danych pozostających w systemach informatycznych. Ponadto Wydział świadczy usługi dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej (VoIP). Prowadzone są tu również wszystkie sprawy związane z miejską stroną internetową, z jej działaniem, jak również z przekazywaniem informacji drogą internetową oraz systemem informacji przestrzennej.

Naczelnik: Zbigniew Gamza (telefon: 32 45 90 570)

Referat Ogólny i Infrastruktury Teleinformatycznej Kierownik: Łukasz Mitko (telefon: 32 45 90 470)

Referat Integracji Systemów i Informatyzacji Miejskich Jednostek Organizacyjnych Kierownik: Łukasz Bednarz (telefon: 32 45 90 470)

Referat Systemu Informacji Przestrzennej Kierownik: Sylwia Ratajczak (telefon: 32 45 90 580)

Wydział Finansów

To komórka, która trzyma pieczę nad miejskimi funduszami. To tutaj tworzony jest projekt budżetu miejskiego, to tutaj najlepiej wiedzą, jakie mamy dochody, a jakie wydatki.

Naczelnik: Iwona Marsik (telefon: 32 45 90 427)

Referat Budżetu Kierownik: Iwona Zychma (telefon: 32 45 90 558)

Referat Księgowości Budżetowej Kierownik, główna księgowa: Katarzyna Winkler (telefon: 32 45 90 423)

Wydział Podatków

Nazwa wskazuje sama – tu załatwisz wszelkie sprawy związane z podatkami, ich wysokością, terminem wpłaty. Ale to nie wszystko. Również sprawy związane z opłatami za odpady komunalne kierowane są do tego wydziału.

Naczelnik: Agata Menżyk (telefon: 32 45 90 577)

Referat Wymiaru Podatków Kierownik: Beata Pycior (telefon: 32 45 90 575)

Referat Ewidencji Podatków Kierownik: Grzegorz Wodecki (telefon 32 45 90 576)

Referat Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Kierownik: Barbara Wyrobek (telefon: 32 45 90 415)

 Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Komórka, która dba o mienie urzędowe, zajmuje się uzupełnianiem niezbędnych elementów, bez których jednostka nie mogłaby prawidłowo funkcjonować.

Kierownik: Elżbieta Kowalska (telefon: 32 45 90 457)

Biuro Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne na realizację remontu dróg, budowę nowych obiektów w mieście – to tylko część ich działań. A ogłaszane przez nich przetargi znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kierownik: Edyta Skibińska (telefon: 32 45 90 429)

Biuro Spraw Społecznych

Biuro Spraw Społecznych realizuje zadania z zakresu m.in.:

 • ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tj. prowadzenie spisu zgłoszeń oraz przygotowanie potwierdzeń imprez kulturalnych w mieście;
 • ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, tj. udzielenie wsparcia w formie dotacji dla organizacji pozarządowych;
 • ustawy o sporcie, tj. udzielenie wsparcia w formie dotacji dla klubów sportowych;
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, tj. prowadzenie postępowań dotyczących wydania decyzji administracyjnych na organizację imprez masowych;
 • ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. przygotowanie niezbędnej dokumentacji na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności miasta Wodzisławia Śląskiego;
 • ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii, tj. realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy;
 • przyznawania nagród, wyróżnień oraz stypendiów z zakresu kultury i sztuki oraz sportu;
 • obsługi programu Rodzina 3+;
 • obsługi Wodzisławskiej Karty Seniora;
 • realizacji Funduszu Inicjatyw Społecznych;
 • wsparcia osó niepełnosprawnych (w Biurze będzie pracował koordynator prezydenta ds. osób niepełnosprawnych).

Ponadto BSS zajmuje się współpracą z placówkami służby zdrowia oraz instytucjami działającymi w zakresie zdrowia i opieki społecznej, realizacją programów zdrowotnych, wsparciem Rady Sportu, Rady Seniorów miasta Wodzisławia Śląskiego, obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacją i współorganizacją imprez oraz współpracą z jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie działalności biura.

Kierownik: Izabela Michałek (telefon: 32 45 90 535)

Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu realizuje zadania polegające na planowaniu i prowadzeniu audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach działalności miasta Wodzisławia Śląskiego, a także zadania związane z planowaniem i prowadzeniem kontroli w urzędzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

Kierownik: Ewa Woźnica (telefon: 32 45 90 406)

Biuro Radców Prawnych

Zadaniem zatrudnionych tutaj radców jest sprawdzanie poprawności wydawanych przez urzędników dokumentów i decyzji pod kątem prawnym.

Adrianna Tatarczyk-Makówka (telefon: 32 45 90 408)

Aleksander Guła (telefon: 32 45 90 439)

Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce, gdzie powinien się udać obywatel, który chce zawrzeć ślub cywilny. To tutaj rejestruje się narodziny potomka, jak również zgon członka rodziny. Tutaj również wydawane są odpisy z akt.

Kierownik: Mirosława Meisel (telefon: 32 45 90 630 )

Straż Miejska

Zadaniami strażników miejskich są między innymi: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Jakie jeszcze mają funkcje? O tym opowiedzą na ulicy Rzecznej, gdzie mieści się ich siedziba.

Komendant: Beata Drzeniek (telefon: 32 45 90 623)
Biuro Zarządzania Kryzysowego (telefon: 32 45 51 345)