UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Rachunki bankowe

Warto wiedzieć, jakie są rachunki bankowe wodzisławskiego magistratu.

Bank PEKAO SA Oddział Rybnik 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909

Międzynarodowy rachunek bankowy Urzędu Miasta:
 
PKOPPLPW PL67 1240 4357 1111 0010 3970 8909
 
 
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy:

56 1240 6960 2927 0211 1111 1111