Rachunki bankowe

Warto wiedzieć, jakie są rachunki bankowe wodzisławskiego magistratu.

Bank PEKAO SA Oddział Rybnik 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909

Międzynarodowy rachunek bankowy Urzędu Miasta:
 
PKOPPLPW PL67 1240 4357 1111 0010 3970 8909
 
 
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy:

56 1240 6960 2927 0211 1111 1111

 

Wszystkich wpłat na konto Urzędu Miasta można dokonywać bez dodatkowych opłat w:

  • Banku Pekao SA. w Wodzisławiu Śl., os. XXX-lecia 62, w godz 9:30-17:00.

Od 1.07.2021 roku wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Urzędu Miasta w promocyjnej cenie 3,50 zł od każdej wpłaty można dokonywać w:

  • Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl, ul. Mendego 26, w godzinach od 8:00 do 15:30.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać także u inkasentów opłaty skarbowej w pokoju nr 7 w budynku 4B Urzędu Miasta.