UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Marklowickiej 21 f.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Marklowickiej 21 f.

Właściciele nieruchomości dostarczają we własnym zakresie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny i umieszczają je w miejscach wskazanych przez obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczyć będzie usługi we wtorek, czwartek w godzinach od 8.00 do 18.00, w piątek w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w sobotę w godzinach od 9.00 do 13.00.

Kontakt:
(32) 455 51 93 w. 35

Zapoznaj się także z REGULAMIN PSZOK (funkcjonuje od 1 stycznia 2017 r.).

Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania niewłaściwego wykonywania usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia.

Zgłoszenia o którym mowa można dokonać:
1) telefonicznie,
2) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: pszok@skm.wodzislaw-slaski.pl,
3) osobiście w Służbach Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim.

Zgłoszenie reklamacji (w przypadku korespondencji) powinno zawierać wskazanie dokonującego zgłoszenia, oraz jego podpis.

Zarządzenie dyrektora Służb Komunalnych Miasta ws. udzielenia dnia wolnego dla pracowników działu PSZOK w Wielką Sobotę, 15.04.2017 r. - kliknij tutaj, by zobaczyć.

Zarządzenie dyrektora Służb Komunalnych Miasta ws. zmiany zasad przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wodzisławiu Śląskim (PSZOK) w dniach 23.12.2019 r. i 24.12.2019 r. - kliknij tutaj, by zobaczyć.

Zarządzenie dyrektora Służb Komunalnych Miasta ws. okresowego przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wodzisławiu Śląskim w okresie od 27.12.2019 r. do 31.12.2019 r. - kliknij tutaj, by zobaczyć.

Zarządzenie dyrektora Służb Komunalnych Miasta ws. okresowego wstrzymania przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wodzisławiu Śląskim w okresie od 17.03.2020 r. do odwołania - kliknij tutaj, by zobaczyć.