PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Marklowickiej 21 f.

W związku z legalizacją wagi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 21 F będzie nieczynny we wtorek, 30 maja 2023 roku.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Marklowickiej 21 f.

Właściciele nieruchomości dostarczają we własnym zakresie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny i umieszczają je w miejscach wskazanych przez obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczyć będzie usługi we wtorek, czwartek w godzinach od 8:00 do 18:00, w piątek w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w sobotę w godzinach od 9:00 do 13:00.

Kontakt:
(32) 455 51 93 w. 35

Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania niewłaściwego wykonywania usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia.

Zgłoszenia o którym mowa można dokonać:
1) telefonicznie,
2) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: pszok@skm.wodzislaw-slaski.pl,
3) osobiście w Służbach Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim.

Zgłoszenie reklamacji (w przypadku korespondencji) powinno zawierać wskazanie dokonującego zgłoszenia, oraz jego podpis.