Parkowanie w Wodzisławiu Śląskim

Gdzie w Wodzisławiu Śląskim obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania?

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP)

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA:

a) podstrefa B zielona: Wałowa (od # z ul. Księżnej Konstancji do # z ul. Sądową oraz od posesji 44 do # z ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego), Kościelną,  Św. Jana, Marsz. Józefa Piłsudskiego, plac Gladbeck, Ks. Płk Wilhelma Kubsza, Zamkową, Słowackiego, dr L. Mendego (od # z ul. Targową do # z ul. Pszowską), Władysława Opolskiego, Wincentego Styczyńskiego, Apteczna, Bartosza Głowackiego, Bogumińska (od # z ul. Dr Lucjana Mendego);

b) podstrefa A czerwona, której obszar obejmuje ulice: Sądową, Minorytów, Ks. Konstancji (od :# z ul. Rynek do # z ul. Juliusza Słowackiego), Średnią, Krótką, Powstańców Śląskich, Zgody (od skrzyżowania z ul. Zamkową do Rynku), Ks. Płk W. Kubsza (od Rynku do ul. Św. Jana), Targową (od # z ul. Rynek do # z ul. Zamkową.

2. OPŁATY PARKINGOWE

a) jednorazowe – płatne w parkomatach:przy użyciu monet o nominałach 0,10 zł, 0,20 zł, 0,50 zł, 1 zł, 2 zł, i 5 zł (urządzenia nie wydają reszty). W przypadku nie działajacego parkomatu należy wnieść opłatę za postój w najbliższym czynnym urządzeniu i zgłosić ten fakt pod numerem telefonu znajdującym sie na parkomacie.

Opłaty za parkowanie pojazdów pobiera się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. Parkomaty są czynne 24h/dobę.

b) jednorazowe – płatne za pomocą aplikacji ePARK (na stronie: www.eparko.pl )

Kontrolę opłat prowadzą kontrolerzy SPP. Kontrolerzy nie pobierają żadnych opłat.

Stawki opłat za parkowanie:

 • podstrefa A – czerwona:

0,70 zł do 20 minut czasu parkowania;

2,10 zł za 1 godzinę czasu parkowania;

4,60 zł za 2 godziny czasu parkowania;

7,60 zł za 3 godziny czasu parkowania;

2,10 zł za 4 i każdą kolejną godzinę czasu parkowania.

 • podstrefa B – zielona:

0,50 zł do 20 minut czasu parkowania;

1,50 zł za 1 godzinę czasu parkowania;

3,30 zł za 2 godziny czasu parkowania;

5,40 zł za 3 godziny czasu parkowania;

1,50 zł za 4 i każdą kolejną godzinę czasu parkowania.

c) karty abonamentowe miesięczne (uprawniają wszystkich do korzystania z miejsc postojowych w SPP):

 • podstrefa A – czerwona: 200,00 zł;
 • podstrefa B – zielona: 100,00 zł.

d) identyfikatory miesięczne (przeznaczone dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie SPP oraz przedsiębiorców prowadzących tam działalność):

 • podstrefa A i B dla mieszkańca: 75,00 zł;
 • podstrefa A I B dla przedsiębiorcy: 150,00 zł.

Karty abonamentowe oraz identyfikatoy można zakupić (na czas nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 12 miesięcy) w biurze SPP przy ul. Dr L. Mendego 2. Karty abonamentowe i identyfikatory należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym umożliwiającym ich odczytanie.

e) stawka zerowa za parkowanie dla:

 • pojazdów służb miejskich podczas wykonywana obowiązków służbowych, tj. Zarządu Dróg Miejskich oraz Służb Komunalnych Miasta i Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim, pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego, pogotowia ciepłowniczego, pogotowia wodno – kanalizacyjnego,
 • pojazdów jednośladowych,
 • pojazdy osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, upoważniającą do parkowania na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" wraz ze znakiem D-18a „parking - miejsce zastrzeżone” z dodatkową tabliczką T-29. Jeżeli w/w miejsce postojowe jest zajęte, osoby te mogą zaparkować pojazd w dowolnym miejscu SPP,
 • taksówek i pojazdów zaopatrzenia - za postój do 30 minut w związku z oczekiwaniem na pasażera lub rozładunkiem towarów,
 • pojazdów poborców skarbowych Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

3. OPŁATY DODATKOWE

a) za niedokonanie opłaty parkingowej wzywa się do zapłaty opłaty dodatkowej w kwocie 30,00 zł. w terminie 7 dni, licząc od daty wystawienia wezwania,
b) za przekroczenie opłaconego czasu parkowania wzywa się do zapłaty opłaty dodatkowej w kwocie 15 zł w terminie 7 dni, licząc od daty wystawienia wezwania,
c)
za nieuiszczenie opłaty parkingowej i niewpłacenie opłaty dodatkowej w terminie 7 dni w kwocie 50,00 zł.

Opłatę za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie z chwilą zajęcia miejsca postojowego
w SPP w najbliższym czynnym parkomacie Dowód dokonania opłaty parkingowej (wydruk z parkomatu), abonament, identyfikator lub kartę parkingową, należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie.

Opłatę dodatkową można wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim w banku PEKAO S.A. nr 18 1240 4272 1111 0010 7736 1634 lub w siedzibie podmiotu  administrującego SPP  ul. dr. L. Mendego 2 (w godzinach: poniedziałek-środa 7:00-15:00, czwartek 7:00-17:00, piątek 7:00-13:00).

W opisie przelewu należy wskazać nr rejestracyjny pojazdu i nr wystawionego wezwania.

Odstępuje się od pobrania opłaty dodatkowej w następujących przypadkach:

 • właściciel pojazdu posiadał wykupiony ważny abonament, identyfikator lub kartę parkingową osoby niepełnosprawnej,
 • różnica pomiędzy prawidłowo wykupionym biletem parkingowym a wystawionym wezwaniem nie przekracza 10 minut i dostarczeniem tego biletu do siedziby biura SPP,
 • wezwanie do zapłaty dotyczące pojazdu dla którego ustalono zerową stawkę,
 • od opłat o których mowa zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

W przypadku nie zgadzania się z wystawionym wezwaniem do zapłaty opłaty dodatkowej należy złożyć wniosek o anulowanie wezwania w biurze SPP przy ul. dr. L. Mendego 2.

źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim

 

1. PARKINGI MIEJSKIE NIESTRZEŻONE

 1. Parkingi z parkomatami:

 • ul. 26 Marca (WCK)

 • ul. Wałowa/ Pośpiecha ( obok SP1)

 • ul. Wałowa (przy Koncentratach)

 • górna pierzeja Rynku

 1. Parking obsługiwany przez inkasenta:

 • ul. Arendarska

 1. Parking obsługiwany przez system szlabanowy:

 • ul. 26 Marca (obok Szpitala)

2. OPŁATY PARKINGOWE

 1. jednorazowe- płatne w parkomatach przy użyciu monet o nominałach 10 gr., 20 gr., 50 gr.,
  1 zł, 2 zł, 5 zł (urządzenia nie wydają reszty) lub za pomocą aplikacji ePark (na stronie www.eparko.pl).

  W przypadku awarii parkomatu należy wnieść opłatę za postój w najbliższym czynnym urządzeniu i zgłosić ten fakt pod numerem telefonu znajdującym się na parkomacie.

  Opłaty za parkowanie pojazdów pobiera się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00. Parkomaty są czynne 24h/dobę.

  Kontrolę opłat prowadzą kontrolerzy ...Domaro Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

  Kontrolerzy nie pobierają żadnych opłat.

 2. Karty parkingowe miesięczne:

 • Abonament- uprawnia wszystkich do korzystania z miejsc postojowych na parkingu,
  na który została zakupiona karta parkingowa. Koszt to 70,00 zł.

 • Abonament na parking przy 26 Marca ( obok Szpitala)- uprawnia wszystkich do korzystania z miejsc postojowych. Koszt to 50,00 zł.

 • Identyfikator- przeznaczony jest dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy
  w Podstrefie Czerwonej oraz przedsiębiorców prowadzących tam działalność oraz jednocześnie będących właścicielem pojazdu, na który wykupiona została karta parkingowa.

Identyfikator jest ważny na parkingu, na który został zakupiony. Koszt to 20,00 zł.

Karty parkingowe można zakupić w biurze SPP ...Domaro Sp. z o.o. przy ul. dr. L.
Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim.

Brak możliwości zakupu kart parkingowych na parking przy górnej pierzei Rynku.

Na parkingach z parkomatami opłatę za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie
z chwilą zajęcia miejsca postojowego w najbliższym czynnym parkomacie (lub dokonać płatności przy wjeździe na parking u inkasenta na ul. Arendarskiej). Dowód dokonania opłaty parkingowej (wydruk z parkomatu) lub kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie.

Na parkingu przy ul. 26 Marca (obok Szpitala) opłatę należy uiścić w kasie automatycznej przed wyjazdem.

 1. stawka zerowa za parkowanie dla:

 • pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych, tj. Zarządu Dróg Miejskich oraz Służb Komunalnych miasta i Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim, pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego, pogotowia ciepłowniczego pogotowia wodno- kanalizacyjnego, itp.,

 • pojazdów jednośladowych,

 • pojazdy osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, upoważniającą do parkowani na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a „parking- miejsce zastrzeżone” z dodatkową tabliczką T-29. Jeżeli w/w miejsce postojowe jest zajęte, osoby te mogą zaparkować pojazd na dowolnym wyznaczonym miejscu parkingowym.

  Na parkingu przy ul. 26 Marca (obok Szpitala) wyznaczone są miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych bez konieczności przejazdu przez system szlabanowy,

 • taksówek i pojazdów zaopatrzenia- za postój do 30 minut w związku z oczekiwaniem na pasażera lub rozładunkiem towarów (nie dotyczy parkingu przy 26 Marca (obok Szpitala)),

 • pojazdów poborców skarbowych Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Ślaskim w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

Cennik na parkingach z parkomatem:

 • opłata minimalna za 20 min. - 0,50 zł

 • za 1 h - 1,50 zł

 • za 2 h - 3,30 zł

 • za 3 h - 5,40 zł

 • za czwartą i każdą następną godzinę - 1,50 zł

Cennik na parkingu przy górnej pierzei Rynku:

 • 2,10 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Cennik na parkingach obsługiwanych przez inkasenta:

 • za pierwszą rozpoczęta h - 1,50 zł

 • za druga rozpoczęta h – 1,80 zł

 • za trzecią rozpoczęta h – 2,10 zł

 • za czwartą i każdą następną godzinę - 1,50 zł

   Cennik na parkingu obsługiwanym przez system szlabanowy- ul 26 Marca (obok Szpitala)

 • 2,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

 • 50,00 zł w przypadku zgubienia biletu pobranego przy wjeździe na parking

3. OPŁATY DODATKOWE

 1. za niedokonanie opłaty parkingowej wzywa się do zapłaty opłaty dodatkowej w kwocie 10,00 zł płatnej w tym samym dniu, w którym nastąpiło zdarzenie w siedzibie ...Domaro
  Sp. z o.o.,

 2. za niedokonanie opłaty parkingowej wzywa się do zapłaty opłaty dodatkowej w kwocie 30,00 zł płatnej w terminie do 14 dni licząc od daty zdarzenia w siedzibie ...Domaro
  Sp. z o.o. lub na konto bankowe PEKAO S.A. 11 1240 4272 1111 0010 9776 2800,

 3. za przekroczenie opłaconego czasu parkowania wzywa się do zapłaty opłaty dodatkowej
  w kwocie 5,00 zł płatnej w tym samym dniu, w którym nastąpiło zdarzenie w siedzibie ...Domaro Sp. z o.o.,

 4. za przekroczenie opłaconego czasu parkowania wzywa się do zapłaty opłaty dodatkowej
  w kwocie 15,00 zł w terminie do 14 dni licząc od daty zdarzenia w siedzibie ...Domaro

  Sp. z o.o. lub na konto bankowe PEKAO S.A. 11 1240 4272 1111 0010 9776 2800,

 5. za przekroczenie czasu parkowania jak również w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie na parkingu przy górnej pierzei Rynku wzywa się do zapłaty opłaty dodatkowej w kwocie 50,00 zł w terminie do 14 dni licząc od daty zdarzenia.

W opisie przelewu należy podać numer rejestracyjny i numer wystawionego wezwania.

źródło: …DOMARO