UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Żywność trafiła do potrzebujących rodzin

4.747,58 kg żywności ubogim i wielodzietnym rodzinom oraz osobom starszym wydał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w ostatnich dniach marca.

Produkty rozdano w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PO PŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

- To już 3 dostawa, którą zrealizowaliśmy w ramach FEAD-u, podprogram 2016. Zależało nam na tym, by żywność do rodzin trafiła przed świętami - mówi Elwira Palarczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Akcja wydawania żywności prowadzona była przez dwa dni. O terminie odbioru każda uprawniona osoba była wcześniej powiadomiona przez pracownika socjalnego. Paczki zawierały długoterminowe produkty. Wśród nich były min.: makaron, ryż, cukier, olej rzepakowy, mleko, ser, szynkę wieprzową i pasztet.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest właśnie do tych osób i rodzin stanowiąc dla nich systematyczne wsparcie.

- W Wodzisławiu Śląskim, paczki wydajemy osobom, które posiadają odpowiednie skierowanie wystawione przez nasz Ośrodek. Dodam, że od 2017 roku nastąpiło podwyższenie wysokości kryterium dochodowego, kwalifikującego osoby do korzystania z Programu. Uprawnionymi do skorzystania z pomocy żywnościowej są osoby, których dochód nie przekracza: 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie - wyjaśnia Elwira Palarczyk.

W Wodzisławiu Śląskim z pomocy żywnościowej w ramach FEAD korzysta 371 osób. W ramach aktualnie prowadzonego podprogramu 2016 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w trakcie 3 dostaw wydał łącznie ponad 14 ton żywności.

Kolejna dostawa planowana jest na przełom kwietnia i maja. O dokładnych terminach będziemy informować za pośrednictwem pracowników socjalnych oraz strony internetowej i FB.