Zyskaj wysoką dotację na OZE. Rusza nabór

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W projekcie mogą uczestniczyć mieszkańcy naszego miasta! Wnioski można składać od 30 marca do 30 kwietnia.

Projekt jest realizowany w tzw. „formule grantowej”, gdzie przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej leży po stronie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, zaś rekrutacja mieszkańców chętnych do wzięcia udziału w projekcie jest prowadzona w poszczególnych urzędach gmin biorących udział w projekcie.

Po uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, sam wybór wykonawcy, nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z przygotowanymi wytycznymi będą należały już do mieszkańca. Grant w ustalonej wysokości (zgodnie z podpisaną umową) będzie przekazywany po realizacji, odebraniu i rozliczeniu inwestycji.

Wszelkie szczegóły związane z projektem są dostępne w Regulaminie oraz dokumentach towarzyszących. Dokumentacja związana z projektem dostępna jest pod artykułem.

Wnioski można składać od 30 marca do 30 kwietnia.

Jakie technologie podlegają dofinansowaniu?

Dotację będzie można uzyskać do następujących technologii:

  • instalacje fotowoltaiczne,
  • pompy ciepła do c.w.u.,
  • kotły na pelet z biomasy.

Możliwości instalacyjne będą weryfikowane podczas wizji lokalnych, gdyż wymaganymi załącznikami będą - w zależności od projektu - weryfikacje techniczne lub audyty. Szczegóły dotyczące poszczególnych projektów zostaną określone w regulaminach, które zostaną opublikowane na stronach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego oraz gmin biorących udział w projekcie.

Warunki udziału w projekcie

  • Złożenie wniosku wraz z załącznikami w terminie od 30 marca do 30 kwietnia. Dokumentację można znaleźć na końcu artykułu.
  • Uwzględnienie uczestnika na liście zakwalifikowanych (lista będzie tworzona w oparciu o kryteria punktowe). Kolejność składania wniosków jest bez znaczenia.
  • Uzyskanie przez projekt dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach działania 4.1.3.

Informacje w sprawie naboru można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta. W każdej z gmin biorących udział w projekcie odbędą się również spotkania informacyjne dla mieszkańców. Dla wodzisławian takie spotkania zaplanowano na 10 oraz 24 kwietnia w godzinach od 16 do 18 w Wodzisławskim Centrum Kultury.
Na pytania dotyczące programu może odpowiedzieć kierownik Referatu Zarządzania Energią Agnieszka Jędzura (nr tel. 32 45 90 542).

Szczegółowe informacje na temat technologii objętych projektem będą również dostępne w ramach serwisu „Gmina z energią” działającego w naszym mieście: http://wodzislaw.gminazenergia.pl/.

Dokumentacja

Ogłoszenie o naborze

Regulamin naboru (zaktualizowany)

Wzór wniosku o przyznanie grantu

Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeń

Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji OZE

Protokół odbioru

Karta weryfikacji technicznej

Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

Formularz zapytania ofertowego

Wzór wniosku o wypłatę grantu

Wymagania dla firmy - wykonawców instalacji OZE w ramach projektu

Wzór karty informacji o ilości wyprodukowanej energii

Wzór umowy powierzenia grantu