Zyskaj grant na instalację fotowoltaiczną

Planujecie inwestycję w instalację fotowoltaiczną dla Waszych domów? Macie szansę uzyskania grantów na ten cel. Prezydent miasta wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu "Słoneczna energia - budowa instalacji fotowoltaicznych w Wodzisławiu Śląskim".

Celem dedykowanego mieszkańcom projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem innego tytułu prawnego do nieruchomości położonej na terenie miasta, na której zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.

Nabór wniosków o objęcie gospodarstwa domowego projektem będzie odbywał się w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia i konfiguracji instalacji fotowoltaicznej o mocy wskazanej w karcie weryfikacji technicznej. Nabór prowadzony będzie przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4) w terminie od 22 stycznia do 20 lutego 2018 r.

Wysokość uzyskanego grantu w ujęciu procentowym wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych. Nie może ona przekroczyć 6000 zł netto/kWp.

Realizacja projektu w zakresie udzielania grantu oraz montażu instalacji PV przez grantobiorców została zaplanowana na okres od I kwartału do IV kwartału 2019 r.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać, zapoznając się z zarządzeniem prezydenta miasta i regulaminem (kliknij tutaj) oraz kontaktując się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (nr tel. 32 45 90 450, 32 45 90 452, 32 45 90 542).

LISTA PODSTAWOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (wg numerów ewidencyjnych wniosków)
„SŁONECZNA ENERGIA – BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM