Zmiany na stanowiskach kierowniczych

6 marca 2018 roku decyzją Rady Nadzorczej Krystian Stępień przestał pełnić funkcję prezesa zarządu spółki ...Domaro.

Spółka ...Domaro spełnia bardzo ważną rolę w mieście, zarządzając przede wszystkim nieruchomościami komunalnymi. - To obszar niezwykle istotny. Pamiętajmy, że chodzi o dobro tysięcy wodzisławian zamieszkujących miejskie lokale komunalne i socjalne. Mam pełną świadomość, że pracą tak istotnej spółki powinna kierować osoba bardzo odpowiedzialna, o dużej wiedzy merytorycznej, znająca specyfikę pracy na rzecz mieszkańców miasta. Dlatego też na stanowisko prezesa spółki zaproponowałem kandydaturę Barbary Chrobok, która dotychczas pracowała jako mój zastępca. Jestem przekonany, że to odpowiednia osoba do tak ważnego zadania – wyjaśnia Mieczysław Kieca, prezydent miasta.

Barbara Chrobok w ciągu ostatnich trzech lat, jako II zastępca prezydenta miasta, zajmowała się sprawami społecznymi, mieszkaniowymi, sportowymi i kulturalnymi. W 2016 pracowała nad przekształceniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w spółkę ...Domaro. Zna lokalny rynek nieruchomości, a dzięki licznym kontaktom z mieszkańcami zna ich potrzeby związane z wynajmem lokali komunalnych i socjalnych. Dobrze orientuje się w zasobie mieszkaniowym miasta.

Za porozumieniem stron Barbara Chrobok z dniem 6 marca przestała pełnić funkcję II zastępcy prezydenta miasta. Rada Nadzorcza spółki ...Domaro przeprowadziła rozmowę z kandydatką oraz podjęła uchwałę powołującą Barbarę Chrobok na stanowisko prezesa zarządu spółki. Nowa pani prezes rozpoczęła pracę w spółce 7 marca.