UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim informuje, że w piątek, 29 lipca br. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Pojawiły się m.in. nowe wzory wydruków.

Obowiązujące przepisy oraz nowe wzory druków i wykaz dokumentów, które należy załączyć do składanych wniosków znajdują się w Dzienniku Ustaw [otwiera się w nowym oknie].

Nowe wzory dokumentów znajdują się również na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim w zakładce dokumenty do pobrania [otwiera się w nowym oknie].

źródło: PUP w Wodzisławiu Śląskim