Zmarł Zbigniew Marszałkowski

Wiadomość o śmierci Zbigniewa Marszałkowskiego przyjęliśmy z ogromnym żalem i niedowierzaniem.

 W tej szczególnej chwili pragniemy złożyć wyrazy najgłębszego współczucia Żonie i Bliskim

ŚP Zbigniewa Marszałkowskiego.
Łączymy się z Państwem w bólu, przesyłając wyrazy wsparcia i jedności.

Śmierć Zbigniewa Marszałkowskiego jest dla całej naszej społeczności niepowetowaną stratą. Zachowamy Go w naszej pamięci jako człowieka o wielkiej pasji, talencie i ogromnej sile dążenia do wyznaczonych celów.

Łączymy się w żalu i smutku.