Złóż wniosek o stypendium lub nagrodę w dziedzinie kultury

Prezydent miasta Mieczysław Kieca zaprasza do składania wniosków o stypendium lub nagrody w dziedzinie kultury i sztuki za osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Sprawdźcie, kto może starać się o wsparcie finansowe oraz do kiedy i gdzie należy złożyć wnioski.

Stypendium

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury przyznawane są osobom na stałe zamieszkałym na terenie Wodzisławia Śląskiego. Kandydat do stypendium musi wykazać się wynikami osiągniętymi w dziedzinie kultury, aktywnie uczestniczyć w formach działalności kulturalnej oraz potwierdzić, że jego działalność ma bezpośredni wpływ na promowanie miasta. Stypendia przyznawane są w jednej z następujących dziedzin: muzyka, plastyka, fotografia, teatr, taniec, film, literatura, regionalistyka, opieka nad zabytkami.

Szczegółowe kryteria i informacje znajdziecie tutaj.

Nagroda

Nagroda prezydenta miasta w dziedzinie kultury i sztuki za osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawana jest za szczególne dokonania w zakresie muzealnictwa i ochrony zabytków, amatorskiego ruchu artystycznego czy społecznego ruchu kulturalnego. W danym roku kalendarzowym tej samej osobie można przyznać tylko jedną nagrodę. Nagroda może zostać też przyznana za całokształt działalności. To samo osiągnięcie może być z kolei podstawą przyznania tylko jednej nagrody.

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj.

Do kiedy i gdzie składać wnioski?

Wnioski o przyznanie stypendium lub nagrody należy złożyć do 15 kwietnia 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Biura Spraw Społecznych (tel. 32 45 90 535 lub 32 45 90 536).