Złóż wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego

Miasto również w 2023 roku przystąpiło do samodzielnego zakupu preferencyjnego paliwa stałego. Trudna sytuacja, w jakiej znaleźli się mieszkańcy polskich miast, doprowadziła do wdrożenia wspomnianych ustaleń. W wodzisławskim Urzędzie Miasta można ponownie składać wnioski do 15 kwietnia 2023 r.

Jak przekazuje Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, osoby które złożyły wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego w magistracie w ubiegłym roku, oświadczyły w ten sposób wstępne zainteresowanie zakupem węgla w 2023 roku. W związku z powyższym należy ponownie złożyć wspomniany wniosek w nowym roku do 15 kwietnia br.

Miasto na bieżąco realizuje założenia rządowego programu sprzedaży paliwa stałego
w preferencyjnej cenie. Cały przyznany miastu w sortymencie ekogroszek w 2022 roku został rozdysponowany wodzisławianom, dlatego zawnioskowaliśmy o zwiększenie limitu. Miasto dopełniło wszystkich niezbędnych formalności wynikających z przepisów, mimo to limit nie został zwiększony.

Osoby, które złożyły wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie w sortymencie ekogroszek, mo złożyć wniosek o zakup węgla po cenie preferencyjnej od 1 stycznia 2023 r. uwzględniający limit niezakupiony do 31 grudnia 2022 r. (3 ton).

Komu przysługuje zakup paliwa stałego w preferencyjnej cenie?

Zgodnie z zapisami ustawy, zakup węgla kamiennego w preferencyjnej cenie będzie przysługiwał osobie fizycznej w gospodarstwie domowym, które spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego i zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Limit paliwa węglowego na jedno gospodarstwo domowe wynosi:

  • do 31 grudnia 2022 r. - nie więcej niż 1,5 tony,

  • od 1 stycznia 2023 r. - nie więcej niż 1,5 tony.

Jeśli do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu węgla lub zakupiono go mniej niż 1,5 tony to ilość paliwa niezakupionego w ramach obowiązującego limitu, powiększa limit określony od 1 stycznia 2023 r.

Komu nie przysługuje zakup paliwa stałego w preferencyjnej cenie?

Wnioskodawcy lub członkowi gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określa ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Ważne

Po opłaceniu faktury, wydanie węgla zależy od dostępności paliwa stałego, które miastu przekazuje Polska Grupa Górnicza S.A.

Do pobrania

Złożyłeś wniosek o zakup węgla - co dalej?

Po weryfikacji wniosku przez urzędników:

  • przy ocenie pozytywnej:

    poinformujemy Cię drogą mailową i telefoniczną o pozytywnym wyniku weryfikacji wraz z informacją o wystawieniu faktury proforma za zakup paliwa. Osoby, które wskazały adres e-mail otrzymają faktury proforma elektronicznie. Pozostali otrzymają wiadomość SMS z informacją o wystawionej fakturze i możliwością jej odbioru. Fakturę proforma będzie można odebrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul.Bogumińska 4B) (miejsce składania wniosków).

Płatności należy dokonać na specjalny numer konta, podany w fakturze (numer konta: 65 1240 6292 1111 0011 1969 6328). W tytule przelewu należy podać numer faktury proforma, gdyż będzie on niezbędny do odebrania paliwa w składzie.

Termin zapłaty faktury to 7 dni (liczone od daty wystawienia faktury, czyli dnia powiadomienia (e-mail lub sms) o jej wystawieniu). Wiadomość e-mail zostanie wysłana z adresu: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Zapoznaj się z informacją dotyczącą oferowanego przez PGG S.A. paliwa. W przypadku, gdy oferowany węgiel Ci nie odpowiada lub zrezygnowałeś z zakupu nie płać faktury.

  • przy ocenie negatywnej:

    poinformujemy Cię drogą mailową i telefoniczną lub tradycyjną drogą pocztową z podaniem przyczyny odmowy.

Dokonanie wpłaty uruchomi procedurę wydania paliwa

Po otrzymaniu płatności miasto przekaże informację o możliwości wydania paliwa ze składu węgla. Miejscem odbioru węgla będzie skład węglowy „TOMEX” w Wodzisławiu Śląskim (ul. Marklowickiej 34C). Pracownicy składu skontaktują się z Tobą w sprawie uzgodnienia konkretnego terminu odbioru paliwa.

Możesz zorganizować transport węgla do swojej posesji we własnym zakresie lub skorzystać z transportu oferowanego przez skład. Zorganizowanie transportu i opłata za tę usługę pozostaje po stronie mieszkańca.

Masz pytania? Zadzwoń

45 90 460, 45 90 550, 45 90 541.