Złóż wniosek o nagrodę lub wyróżnienie w dziedzinie sportu

Na co dzień walczą o sukcesy i medale. Tym razem powalczyć mogą o nagrody i wyróżnienia sportowe oraz tytuł najlepszego sportowca bądź trenera roku. Prezydent miasta Mieczysław Kieca zaprasza do składania wniosków.

Nagrody i wyróżnienia sportowe

Nagrody i wyróżnienia prezydenta miasta raz w roku powędrują do zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz trenerów.

Nagrody mogą otrzymać tylko ci sportowcy, którzy mieszkają w Wodzisławiu Śląskim lub reprezentują wodzisławski klub sportowy, osiągnęli znaczące wyniki w sporcie zespołowym (np. zostali powołani do reprezentacji Polski i reprezentowali kraj w rozgrywkach międzynarodowych) lub indywidualnym (np. zajęli od I do III miejsca w mistrzostwach świata, pucharze świata, akademickich mistrzostwach świat). Pierwszeństwo w przyznaniu nagrody będą mieli zawodnicy, którzy osiągnęli wyższy wynik sportowy.

Jeśli zaś chodzi o trenerów, to wyróżnieni mogą zostać ci, którzy osobiście wykonywaną działalnością bezpośrednio przyczynili się do osiągnięcia przez zawodnika lub drużynę wysokiego wyniku sportowego w danym roku kalendarzowym. Warto dodać, że wyróżnienie może zostać także przyznane osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej, które poprzez swoje działania wspomagały działalność i rozwój klubu oraz stanowiły wsparcie dla zawodników w dojściu do uzyskania jak najlepszego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Decyzję ws. przyznania nagród i wyróżnień podejmie prezydent miasta, po zapoznaniu się z opinią Rady Sportu Wodzisławia Śląskiego.

Sportowiec i trener roku

Od tego roku wręczana zostanie także nagroda dla sportowca oraz trenera roku Wodzisławia Śląskiego. Laureaci wybierani będą spośród wniosków osób, które zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Radę Sportu. Najlepszych z najlepszych wybiorą internauci poprzez głosowanie internetowe.

Wysokość nagrody dla sportowca roku wyniesie 6 tys. zł, a dla trenera 3 tys. zł.

Szczegółowe informacje dot. przyznawania nagród i wyróżnień sportowych można znaleźć w uchwale nr XXXIX/379/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 24 listopada 2021 r.
w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej [otwiera się w nowym oknie].

Do kiedy i gdzie składać wnioski?

Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego należy złożyć do 30 stycznia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Spraw Społecznych (tel. 32 45 90 535 lub 32 45 90 536).

Do pobrania