UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Złóż wniosek o dotację do wymiany źródła ciepła na 2020 rok

Przypominamy o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia emisji - „Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022” przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr VII/46/19 z dnia 27 marca 2019 r., w tym dotacje do kotłów węglowych z automatycznym podajnikiem paliwa spełniające wymogi 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 i ekoprojektu, kotły gazowe, pompy ciepła centralnego ogrzewania.

Kwota dofinansowania może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych.

Osoby, które planują modernizację kotłowni w 2020 roku i zamierzają skorzystać z dofinansowania oferowanego przez Miasto powinny złożyć stosowny wniosek do 31.12.2019 r. w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego – Biuro Obsługi Klienta, ul. Bogumińska 4b, pokój 115.

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz na naszej stronie internetowej, kliknij tutaj.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 45 90 454, (32) 45 90 542.