UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Złoty Wawrzyn. Zgłoszenia do 31 maja

fot. Wydział Dialogu, Promocji i Kultury

Kto zostanie laureatem tegorocznej nagrody? Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja br. Sprawdźcie, kto może otrzymać to prestiżowe wyróżnienie oraz do kiedy i gdzie należy złożyć wniosek.

Zgodnie z przyjętym przez radnych regulaminem nadawania „Złotego Wawrzyna” wniosek o przyznanie nagrody mogą składać: przewodniczący Rady Miejskiej, komisje rady, prezydent, organizacje pozarządowe, których siedzibą jest miasto Wodzisław Śląski oraz co najmniej 100 mieszkańców miasta.

Wzór wniosku oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są w Biurze Obsługi Klienta (ulica Bogumińska 4B). Wypełniony wniosek powinien wpłynąć do Urzędu Miasta do 31 maja danego roku. Po tym terminie wszystkie wnioski zostają rozpatrzone przez Kapitułę, która przedstawia kandydatów do nagrody prezydentowi. Osoba uhonorowana „Złotym Wawrzynem” otrzymuje wyjątkową statuetkę.

Do pobrania: