UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Zimowe utrzymanie dróg w naszym mieście - do kogo dzwonić?

Przed nami sezon zimowy. Możemy spodziewać się dni z ujemną temperaturą oraz opadami, które mogą utrudniać bezpieczne przemieszczanie się samochodami. Poniżej znajdziecie między innymi listę telefonów, pod którymi można zgłaszać problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg.

1. Dla przejezdności dróg miejskich: dla koordynacji działań w zakresie przejezdności dróg lokalnych miejskich publicznych i wewnętrznych, posypywania materiałami szorstkimi i odśnieżania chodników, kładek, przejść dla pieszych na drogach lokalnych miejskich:

 • infolinia Akcji Zima - tel. 32 455 39 05,
 • dyżurny Akcja Zima - tel. 693 355 376,
 • Zarząd Dróg Miejskich - tel. 32 455 61 34.

2. Dla przejezdności dróg powiatowych na terenie Wodzisławia Śląskiego:

 • Punkt dyspozytorski w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni,
  ul. Raciborska 3 - tel. 32 451 76 07 lub 32 451 74 15, wewnętrzny 25, 508 114 717.

3. Dla przejezdności dróg wojewódzkich na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Łużycka, Marklowicka, Jastrzębska, Pszowska, Młodzieżowa):

 • Podwykonawca Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe „DOMINIK”, koordynator Akcji Zima - tel.728 855 706, dyżurny Akcji Zima - tel. 698 225 932.

4. Dla przejezdności dróg krajowych na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Rybnicka, Witosa, Bogumińska):

 • Punkt dyspozytorski w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, Rejon w Gliwicach - tel. 32 234 06 91 lub 92,
 • Baza Materiałowa Racibórz, ul. 1 Maja 3 - tel. 32 415 24 46,
 • Punkt informacji drogowej w Katowicach - tel. całodobowy 32 259 67 06.

5. Dla interwencji telefonicznych w sprawach przejezdności dróg, komunikacji publicznej, gospodarki wodno-ściekowej, ciepłownictwa, energetyki i gazownictwa, gospodarki mieszkaniowej wszystkich form własności:

 • Komenda Straży Miejskiej - tel. całodobowy 32 455 13 45, 986, tel. komórkowy 604 620 588.

Szczegółowe informacje nt. Akcji Zima można znaleźć w zarządzeniu nr OR.0050.260.2021 prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego z 16 września 2021 r. w sprawie organizacji akcji zimowej i przeciwgołoledziowej na terenie miasta w sezonie 2021/2022 [otwiera się w nowym oknie].

Drogi lokalne miejskie, o które zadba ZDM, podzielone są na 3 grupy: pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności zimowego utrzymania. W przypadku wystąpienia opadów śniegu lub innych typowo zimowych zjawisk drogi pierwszej kolejności będą odśnieżane i zabezpieczane jak najszybciej. Drogi te zostaną odśnieżone na całej szerokości i posypane na całej długości. Również na całej szerokości odśnieżone, a także posypane na skrzyżowaniach, podjazdach i innych miejscach niebezpiecznych zostaną drogi drugiej kolejności. W przypadku dróg trzeciej kolejności przewiduje się przede wszystkim ich odśnieżanie.

Odśnieżanie dachów

Przypominamy, że wedle przepisów do obowiązków właścicieli i zarządców budynków należy dbałość o ich właściwy stan techniczny, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności jego odśnieżania. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

Odśnieżanie chodników

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego przypomina, że właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników wzdłuż swoich posesji.