Zimowe utrzymanie dróg - do kogo dzwonić?

Od kilku dni obserwujemy znaczne pogorszenie pogody. Opady śniegu oraz coraz niższa temperatura mogą powodować zagrożenie na drodze. Poniżej znajdziecie między innymi listę telefonów, pod którymi można zgłaszać problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg.

1. Dla przejezdności dróg miejskich: dla koordynacji działań w zakresie przejezdności dróg lokalnych miejskich publicznych i wewnętrznych, posypywania materiałami szorstkimi i odśnieżania chodników, kładek, przejść dla pieszych na drogach lokalnych miejskich:

 • Zarząd Dróg Miejskich - tel. 32 455 61 34,
 • Dyżurny Akcji Zima - tel. 693 355 376,
 • Komenda Straży Miejskiej - tel. 32 455 13 45.

Wykaz dróg miejskich na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczonych do zimowego utrzymania [otwiera się w nowym oknie].

2. Dla przejezdności dróg powiatowych na terenie Wodzisławia Śląskiego:

 • Punkt dyspozytorski w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3 (tel. 32 451 76 07 wew. 25, 508 114 717).

3. Dla przejezdności dróg wojewódzkich na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Łużycka, Marklowicka, Jastrzębska, Pszowska, Młodzieżowa):

 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, koordynator Akcji Zima - tel. 728 855 706, dyżurny Akcji Zima - tel. 698 225 932.

4. Dla przejezdności dróg krajowych na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Rybnicka, Witosa, Bogumińska):

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad, oddział w Katowicach, Myśliwska 5, 40-017 Katowice - tel. 32 258 62 81.

Trzy grupy dróg

Drogi lokalne miejskie, o które zadba ZDM, podzielone są na trzy grupy: pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności zimowego utrzymania. W przypadku wystąpienia opadów śniegu lub innych typowo zimowych zjawisk drogi pierwszej kolejności będą odśnieżane i zabezpieczane jak najszybciej. Drogi te zostaną odśnieżone na całej szerokości i posypane na całej długości. Również na całej szerokości odśnieżone, a także posypane na skrzyżowaniach, podjazdach i innych miejscach niebezpiecznych zostaną drogi drugiej kolejności. W przypadku dróg trzeciej kolejności przewiduje się przede wszystkim ich odśnieżanie.

Przygotowania

Zarząd Dróg Miejskich dokonał przeglądu i napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia Akcji Zima, który jest w ich dyspozycji. W ramach przygotowań do Akcji Zima miejska jednostka zabezpieczyła specjalistyczny sprzęt do utrzymania przejezdności na ulicach, zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania:

 • 2 samochody ciężarowe (pługo-posypywarki),
 • samochód ciężarowy wyposażony w pług
 • ciągnik "Tym" z osprzętem dostosowanym do pracy na wąskich ulicach, chodnikach, placach i parkingach,
 • 2 koparko-ładowarki do załadunku materiałów do zwalczania śliskości oraz usuwania nadmiernie zalegającego śniegu na terenie miasta oraz
 • samochód patrolowy.

W Akcji Zima będzie brało udział ok. 20 pracowników pracujących w trybie zmianowym. Są to kierowcy pługo-piaskarek, ciągnika, operatorzy sprzętu oraz pracownicy fizyczni, którzy ręcznie wspomagają działania związane głównie z odśnieżaniem i posypywaniem chodników, schodów oraz miejsc trudno dostępnych. 

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zimowym miasta częściowo zlecana jest zewnętrznym firmom, wybranym w wyniku postępowania przetargowego. Podwykonawcy gwarantują pełne zabezpieczenie kadrowe i techniczne, zapewniające skuteczne zwalczanie skutków zimy na jezdniach. Dysponują także jedenastoma ciągnikami, wyposażonymi w pługi i rozrzutniki.

Ponadto utworzone zostało dodatkowe zadanie dotyczące odśnieżania chodników, placów i innych miejsc, które zostanie zlecane podwykonawcy dysponującemu sprzętem przystosowanym do odśnieżania i posypywania chodników.