Zimowe utrzymanie dróg

Zapraszamy do zapoznania się z listą telefonów, pod którymi można zgłaszać problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg.

1. Dla przejezdności dróg miejskich:

 • Infolinia "Akcji Zima" - nr tel. 32 455 39 05.
 • Dyżurny "Akcji Zima" - nr tel. 693 355 376.
 • Zarząd Dróg Miejskich - nr tel. 32 455 61 34.
 • Komenda Straży Miejskiej - nr tel. 32 455 13 45, 986, 604 620 588.

2. Dla przejezdności dróg powiatowych na terenie Wodzisławia Śląskiego:

 • Telefon pierwszy - nr tel. 32 451 76 07.
 • Telefon drugi - nr tel. 32 451 74 15 wew. 25.
 • Telefon trzeci - nr tel. 508 114 717.

3. Dla przejezdności dróg krajowych na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Rybnicka, Witosa, Bogumińska):

 • Koordynator - nr tel. 728 855 706.
 • Dyżurny - nr tel. 698 225 932.

4. Dla przejezdności dróg krajowych na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Rybnicka, Witosa, Bogumińska):

 • Punkt dyspozytorski - nr tel. 32 234 06 91 lub 32 234 06 92.
 • Baza materiałowa - nr tel. 32 415 24 46.
 • Punkt informacji drogowej - nr tel. 32 259 67 06.

Trzy grupy dróg

Drogi lokalne miejskie, o które zadba ZDM, podzielone są na trzy grupy: pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności zimowego utrzymania. W przypadku wystąpienia opadów śniegu lub innych typowo zimowych zjawisk drogi pierwszej kolejności będą odśnieżane i zabezpieczane jak najszybciej. Drogi te zostaną odśnieżone na całej szerokości i posypane na całej długości. Również na całej szerokości odśnieżone, a także posypane na skrzyżowaniach, podjazdach i innych miejscach niebezpiecznych zostaną drogi drugiej kolejności. W przypadku dróg trzeciej kolejności przewiduje się przede wszystkim ich odśnieżanie.

Wykaz dróg lokalnych miejskich na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczonych do zimowego utrzymania z podziałem na zadania nr 1-9 [otwiera się w nowym mieście].

Przygotowania

Zarząd Dróg Miejskich dokonał przeglądu i napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia Akcji Zima, który jest w ich dyspozycji. W ramach przygotowań do Akcji Zima miejska jednostka zabezpieczyła specjalistyczny sprzęt do utrzymania przejezdności na ulicach, zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania:

 • 2 samochody ciężarowe (pługo-posypywarki),
 • samochód ciężarowy wyposażony w pług
 • ciągnik "Tym" z osprzętem dostosowanym do pracy na wąskich ulicach, chodnikach, placach i parkingach,
 • 2 koparko-ładowarki do załadunku materiałów do zwalczania śliskości oraz usuwania nadmiernie zalegającego śniegu na terenie miasta oraz
 • samochód patrolowy.

W Akcji Zima będzie brało udział ok. 20 pracowników pracujących w trybie zmianowym. Są to kierowcy pługo-piaskarek, ciągnika, operatorzy sprzętu oraz pracownicy fizyczni, którzy ręcznie wspomagają działania związane głównie z odśnieżaniem i posypywaniem chodników, schodów oraz miejsc trudno dostępnych. 

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zimowym miasta częściowo zlecana jest zewnętrznym firmom, wybranym w wyniku postępowania przetargowego. Podwykonawcy gwarantują pełne zabezpieczenie kadrowe i techniczne, zapewniające skuteczne zwalczanie skutków zimy na jezdniach. Dysponują także jedenastoma ciągnikami, wyposażonymi w pługi i rozrzutniki.

Ponadto utworzone zostało dodatkowe zadanie dotyczące odśnieżania chodników, placów i innych miejsc, które zostanie zlecane podwykonawcy dysponującemu sprzętem przystosowanym do odśnieżania i posypywania chodników. 

Wzorem lat ubiegłych miasto zostało podzielone na dziewięć rejonów roboczych, przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg:

 • rejon nr 1: Karkoszka-Turzyczka,
 • rejon nr 2: Kokoszyce-Jedłownik,
 • rejon nr 3: Radlin, część I,
 • rejon nr 4: Radlin, część II,
 • rejon nr 5: Zawada-Kokoszyce, część I,
 • rejon nr 6: Zawada-Kokoszyce, część II,
 • rejon nr 7: Wodzisław Śląski Centrum,
 • rejon nr 8: Wodzisław Śląski drogi osiedlowe,
 • rejon nr 9: Wilchwy.

W ramach przygotowań do Akcji Zima ZDM zaplanowano rozstawienie w mieście 44 pojemników z mieszanką soli i piasku do zabezpieczenia chodników, schodów, kładek i przejść w miejscach newralgicznych na głównych ciągach pieszo-jezdnych, będących w zarządzie miasta.

Do zwalczania śliskości nawierzchni miasto dysponuje 350 tonami soli drogowej, 200 tonami piasku oraz 900 kg chlorku magnezu.

Pojazdy pracujące na drogach wyposażone będą w urządzenia lokalizacji satelitarnej GPS do monitorowania pracy sprzętu i jakości usług. Przy pomocy sieci internetowej na stanowiskach dyspozytorskich i nadzoru możliwa będzie bieżąca lokalizacja pojazdów uczestniczących w Akcji Zima i rejestracja informacji o wykonywanych zadaniach ze zobrazowaniem sytuacji na mapach miasta.