Zgłoś źródło ciepła

1 lipca ubiegłego roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację, której złożenie jest obowiązkowe. Każdego dnia wodzisławianie uzupełniają bazę, która została wypełniona w 61 proc. o kolejne złożone deklaracje.

Dane z Wodzisławia Śląskiego 

Zgodnie z rankingiem gmin zamieszczonym na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego Wodzisław Śląski na 22 czerwca 2022 r. znajduje się na 36 miejscu wśród gmin z największą ilością złożonych deklaracji w województwie śląskim (na 167 gmin w województwie śląskim). Do tego dnia wodzisławianie wypełnili 5195 deklaracji na 8476 (61 proc.).

Mieszkańcy, którzy nie złożyli deklaracji powinni dopełnić tego obowiązku do 30 czerwca 2022 r. W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw  uruchamianych po raz pierwszy po 1 lipca 2021 r. termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

Z początkiem czerwca Główny Urząd Nadzoru Budowlanego rozpoczął szeroką kampanię informacyjno-promocyjną w mediach telewizyjnych i radiowych, a także w prasie i social media na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Do kampanii informacyjno-promocyjnej dołączyło również miasto Wodzisław Śląski.

Co to jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać wymianę starych kotłów grzewczych oraz jako centrum wiedzy dla obywatela w znaczący sposób ułatwiać pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego [otwiera się w nowym oknie].

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to:

 • miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,

 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,

 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,

 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,

 • piec kaflowy na paliwo stałe,

 • trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,

 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,

 • kocioł olejowy,

 • pompa ciepła,

 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,

 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.

W deklaracji, oprócz źródeł ciepła dla pozycji:

 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem

należy wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo stałe a także rodzaj paliw stałych jakie są w nich używane. Klasę kotła możemy znaleźć na tabliczce znamionowej, albo w dokumentach gwarancyjnych.

Wymienione w deklaracji klasy to:

 • poniżej klasy 3 lub brak informacji,

 • klasa od 3 do 5,

 • ekoprojekt.

Paliwa stałe, które należy wskazać to:

 • węgiel i paliwa węglopochodne,

 • pellet drzewny,

 • drewno kawałkowe oraz inny rodzaj biomasy.


źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego