UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Zgłoś pisankę do miejskiego konkursu

Tegoroczna Wielkanoc przypada 17 kwietnia. Z okazji zbliżających się świąt prezydent miasta Mieczysław Kieca, podobnie jak w roku ubiegłym, zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie na najpiękniejszą pisankę.

Warunki udziału w konkursie

  • Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zamieszkująca Wodzisław Śląski (z wyłączeniem pracowników Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego).

  • Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

  • Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, ale musi być pracą własnoręczną.

  • Praca powinna zawierać minimum jeden miejski kolor (szary, czerwony lub granatowy).

  • Jedna osoba/rodzina może wziąć udział tylko w jednej kategorii i tym samym złożyć jedną pracę.

Prace oceniane będą przez jury w czterech kategoriach:

  • dzieci do 10. roku życia,

  • młodzież od 11. do 18. roku życia,

  • osoby dorosłe,

  • kategoria rodzinna/grupowa, czyli praca zbiorowa całych rodzin lub grup.

Sposób dostarczenia prac

Gotowe pracę należy złożyć w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4B, pok. 101) wraz z wypełnionym oświadczeniem do 8 kwietnia (do godz. 13:00).

Oświadczenia

Każdy z uczestników wraz z pracą konkursową powinien złożyć podpisane oświadczenie [otwiera się w nowym oknie], natomiast osoby niepełnoletnie - zgodę na udział w konkursie podpisaną przez rodziców lub opiekunów [otwiera się w nowym oknie].

Regulamin konkursu na najpiękniejszy stroik [otwiera się w nowym oknie].

Nagrody

Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody. Informacja o miejscu i terminie wręczenia zostanie podana do 15 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem strony internetowej miasta [otwiera się w nowym oknie] oraz oficjalnego profilu na Facebooku [otwiera się w nowym oknie].