UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Zgłoś kandydaturę na członka komisji konkursowych

Prezydent miasta Mieczysław Kieca zaprasza do składania kandydatur na członka komisji konkursowych.

 1. Kandydatura na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w 2022 r.

  Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
  Formularz kandydata [otwiera się w nowym oknie]

 2. Kandydatura na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 r.

  Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
  Formularz kandydata [otwiera się w nowym oknie]

 3. Kandydatury na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

    Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
    Formularz kandydata [otwiera się w nowym oknie]

Kandydatury można zgłaszać do dnia 28.01.2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b w godzinach pracy Urzędu lub drogą elektroniczną
na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 45 90 535/537.