UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Zgłoś kandydata do nagrody Złotego Wawrzyna

10 sierpnia przypada dzień świętego Wawrzyńca - diakona, męczennika i patrona Wodzisławia Śląskiego. Obchodom święta rokrocznie towarzyszy wręczenie prestiżowej wodzisławskiej nagrody - Złotego Wawrzyna. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do tej nagrody.

Zgodnie z przyjętym przez radnych regulaminem nadawania „Złotego Wawrzyna” wniosek o nadanie nagrody mogą składać: przewodniczący Rady Miejskiej, komisje rady, prezydent, organizacje pozarządowe, których siedzibą jest miasto Wodzisław Śląski oraz co najmniej 100 mieszkańców miasta.

Wzór wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta oraz do pobrania, klikając tutaj i tutaj. Wypełniony wniosek powinien wpłynąć do Urzędu Miasta od 1 stycznia do 31 maja danego roku. Po tym terminie wszystkie wnioski zostają rozpatrzone przez Kapitułę, która przedstawia kandydatów do nagrody prezydentowi. Osoba uhonorowana „Złotym Wawrzynem” otrzymuje wyjątkową statuetkę.

Więcej informacji dot. prestiżowej wodzisławskiej nagrody można znaleźć w treści regulaminu nadawania nagrody honorowej Złoty Wawrzyn, kliknij tutaj.