UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

ZDM - Wnioski

Oto lista potrzebnych dokumentów:

1. Reklama w pasie drogowym:

2. Lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych oraz innych naprawach wyłączności w pasie drogowym:

3. Zjazd z drogi publicznej:

4. Zajęcia pasa:

5. Zmiana organizacji ruchu: