Zdalna Szkoła+

„Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

logo fundusze europejskie Polska Cyfrowa

„ZDALNA SZKOŁA+”

Tytuł projektu: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
Całkowita wartość projektu (PLN): 105.000,00 zł
Kwota dofinansowania (PLN): 105.000,00 zł (100 %)
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działanie: 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Okres realizacji: od 04.06.2020 r. do 03.12.2020 r.


Opis projektu: Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Głównym celem programu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego nauczania, w tym eliminowanie różnic w dostępie do internetu i nowoczesnego sprzętu. Z otrzymanego grantu Miasto Wodzisław Śląski zakupiło 50 laptopów. Wsparciem zostało objętych 13 szkół podstawowych. Ostatecznym beneficjentem sprzętu zostali uczniowie i nauczyciele, którzy nie mieli możliwości realizowania nauki zdalnej w warunkach domowych, w obliczu aktualnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. W pierwszej kolejności ze sprzętu mogą skorzystać dzieci rodzin wielodzietnych. Kiedy lekcje wrócą do szkół, sprzęt będzie wykorzystywany np. podczas lekcji.

Zakupiony sprzęt przekazano:

- Szkole Podstawowej nr 1 – laptop –4 szt.

- Szkole Podstawowej nr 2 – laptop – 3 szt.

- Szkole Podstawowej nr 3 – laptop – 3szt.

- Szkole Podstawowej nr 4 – laptop – 8 szt.

- Szkole Podstawowej nr 5 – laptop – 5 szt.

- Szkole Podstawowej nr 8 – laptop – 3 szt.

- Szkole Podstawowej nr 9 – laptop – 3 szt.

- Szkole Podstawowej nr 10 – laptop – 1 szt.

- Szkole Podstawowej nr 15 – laptop – 3 szt.

- Szkole Podstawowej nr 16 – laptop – 4 szt.

- Szkole Podstawowej nr 17 – laptop – 4 szt.

- Szkole Podstawowej nr 21 – laptop – 5 szt.

- Szkole Podstawowej nr 28 – laptop – 4 szt.

Instytucją rozpatrującą wnioski w ramach projektu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Natomiast działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.