Zbliża się zakończenie przebudowy Matuszczyka

Ku końcowi zmierza gruntowna przebudowa ul. Matuszczyka. Do tej pory do użytku po remoncie została oddana jedna ze stron tego ważnego dla miasta ciągu komunikacyjnego.

W tym tygodniu ułożona została ostatnia warstwa nawierzchni SMA na drodze głównej. Zaplanowano również układanie nawierzchni na drogach bocznych (wjazd na os. XXX-lecia i do marketu).

Obecnie kontynuowane są roboty związane z wykonaniem chodnika wzdłuż prawej jezdni ul. Matuszczyka oraz budową ekranów akustycznych. Trwają również prace związane z zabudową barierek dla pieszych. Do wykonania została jeszcze zatoka autobusowa w rejonie marketu, oznakowanie poziome i pionowe, zabudowa barier energochłonnych oraz roboty porządkowe.

Umowny termin zakończenia przebudowy ul. Matuszczyka wyznaczono na 6 października.

Więcej informacji o inwestycji

W ramach zadania przekształcony zostanie prawie 700-metrowy odcinek drogi. Zaplanowano m.in. przebudowę  chodników, oświetlenia ulicznego oraz budowę zatok autobusowych i ekranów akustycznych, które poprawią komfort mieszkańców os. XXX-lecia i os. Dąbrówki. Ustawione zostaną dwa rodzaje ekranów: z plexiglasu i tzw. zielone ściany. Bezpośrednio przy os. Dąbrówki pojawią się ekrany plexiglas o wysokości 5 m i długości 160 m. Przy torach rowerowych (Rodzinny Park Rozrywki) ustawione zostaną natomiast ekrany typu zielona ściana o wysokości 5,5 m i długości 72 m. Os. XXX-lecia będzie chronione przed uciążliwościami ekranami z plexiglasu o wysokości 5 m. Na tym odcinku pojawią się ekrany o łącznej długości 236 m. Naprzeciw os. XXX-lecia ustawiona zostanie natomiast zielona ściana o wysokości 3 m i długości 96 m.

Przypomnijmy:  projekt przebudowy ul. Matuszczyka zgłoszony przez miasto Wodzisław Śląski został wybrany do dofinansowania w ramach Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych. Z dotacji Wodzisławiowi Śląskiemu przyznano 3 mln zł.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu,  w ramach budowy drogi zbiorczej łączącej ul. Pszowską z ul. Marklowicką, udało się wcześniej zmodernizować obydwa wiadukty. Po przebudowie jest też skrzyżowanie z ulicą Radlińską, gdzie powstało rondo. W bieżącym roku zostaną wyremontowane odcinki pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Pszowską i wiaduktami oraz od wiaduktów do ronda zlokalizowanego  na skrzyżowaniu z ul. Radlińską. Tym samym inwestycja pn. Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego zostanie w całości zakończona.