UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Zapisy do przedszkoli na lipiec i sierpień

Na wnioski dyrektorów publicznych przedszkoli i rad rodziców, prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca ustalił terminy przerw w pracy przedszkoli w okresie wakacji.

Opiekę nad dziećmi z innych placówek przejmą dyżurujące jednostki.

Na czas przerwy w pracy przedszkola rodzic może zapisać dziecko do innego przedszkola, które będzie czynne. Od 16 do 23 czerwca zbierane są wnioski rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka na miesiące lipiec, sierpień. Wnioski są dostępne w przedszkolach.

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Informacja