Zapewnienie bezpieczeństwa - sprawdź

By zapewnić osobom użytkującym w warunkach domowych urządzenia medyczne utrzymujące oraz podtrzymujące funkcje życiowe, Urząd Miasta wprowadził na terenie miasta odpowiednie procedury.

Wszystkie osoby użytkujące w warunkach domowych urządzenia medyczne utrzymujące oraz podtrzymujące funkcje życiowe proszone są o zgłoszenie się do Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.  Zgłoszenie pozwoli pracownikom urzędu zabezpieczyć danego mieszkańca w przypadkach awaryjnych. Chcąc dokonać  zgłoszenia, należy skontaktować się z Biurem Zarządzania Kryzysowego (ul. Rzeczna 24): tel. 32 459 04 35 lub 32 455 13 45 w godzinach pracy urzędu.