UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Założenia

Na sesji Rady Miejskiej, 21 grudnia 2020 r., uchwalony został budżet Wodzisławia Śląskiego na 2021 rok. Radni koalicji większościowej wprowadzili zmiany na kwotę około 3,5 miliona złotych. Wprowadzenie szeregu inwestycji odbyło się kosztem cięć, między innymi w wynagrodzeniach pracowników Urzędu Miasta czy miejskich jednostek oraz w ramach innych zadań bieżących (zrezygnowano na przykład z odwodnienia dworca kolejowego). Według prezydenta Mieczysława Kiecy zaproponowane cięcia doprowadzą do zwolnień około 25 osób w UM, MOPS, WCK czy MOSiR oraz do paraliżu Urzędu (ograniczone środki na materiały biurowe, paliwo, ubezpieczenie mienia itd.). Z kolei radni z większości stwierdzili, iż wprowadzone zadania to niezbędne minimum, jakiego oczekują mieszkańcy

Przygotowany przez prezydenta Mieczysława Kiecę projekt budżetu Wodzisławia Śląskiego na 2021 rok zakładał dochody w kwocie 255 210 545 złotych, a wydatki – 265 366 849 złotych. Około 35 milionów złotych to wydatki majątkowe, między innymi inwestycje. Deficyt w wysokości 10,1 miliona złotych ma zostać pokryty z pożyczki (4 287 miliona złotych), sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (1 433 miliona złotych) i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie (4 435 131 złotych).

Na sesji radni dokonali zmian i przesunięć na konkretnych zadaniach w ramach przygotowanego budżetu. Wprowadzono kilkanaście zadań na kwotę około 3,5 milionów złotych (między innymi fundusz celowy na wydatki bieżące dla Rad Dzielnic – 200 tysięcy złotych, remont ulic Sasankowej i Magnoliowej – 1,7 miliona złotych, zakup fotopułapek – 5 tysięcy złotych, prace archeologiczne na Galgenbergu – 35 tysięcy złotych).

- Milion złotych zabrany z wynagrodzeń to zwolnienie ok. 25 osób. Jak mam ich wybrać, czy może dostanę listę do zwolnienia? Zaproponowany budżet nie ma rezerwy - mówił Mieczysław Kieca. - To pański Urząd Miasta, to pan jest pracodawcą. To pańskie decyzje - odpowiedział Łukasz Chrząszcz, który wspomniał o Mysłowicach, gdzie radni obcięli budżet na administrację w wysokości 1/3. W odpowiedzi usłyszał, że jeśli chce się porównywać miasta, trzeba znać szczegóły, np. informacje, czy funkcjonują tam spółki i zakłady budżetowe.

Radni z koalicji większościowej i prezydent miasta oskarżali się o brak kompromisu, mimo spotkania w sprawie budżetu, które odbyło się 17 grudnia. Stwierdzili, że PM proponował wpisanie zadań z koniecznością zwiększenia obligacji, na co się nie zgadzano. Z kolei prezydent zaznaczył, że złożył cztery propozycje radnym, a dwie z nich nie zakładały zaciągnięcia kolejnych zobowiązań. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 11 z 21 radnych.

Więcej dowiecie się z transmisji z sesji Rady Miejskiej [otwiera się w nowym oknie]. Procedowanie uchwały budżetowej obejrzycie od 41 minuty.