UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Załatw sprawy w UM telefonicznie

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce i wstrzymaniem bezpośredniej obsługi klientów w wodzisławskim magistracie, przedstawiamy listę telefonów do wydziałów Urzędu Miasta.

17 marca br. zostały wprowadzone tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta. Wodzisławski magistrat jest nieczynny dla klientów. Nie oznacza to, że pracownicy nie wykonują swoich obowiązków. Urzędnicy pracują, wypełniają swoje zadania i realizacją sprawy mieszkańców - tylko bez bezpośredniego kontaktu. Wszystkie sprawy są załatwiane telefonicznie, e-mailowo, za pośrednictwem platformy ePUAP bądź urny, znajdującej się przed wejściem do budynku 4B. Poniżej podajemy listę numerów telefonu, z których można w najbliższym czasie korzystać.

Lista kontaktowa do wydziałów UM, z których najczęściej korzystają mieszkańcy:

Przypominamy, że urzędowe opłaty można regulować przelewem bankowym, najlepiej korzystając z bankowości elektronicznej.

Rachunki bankowe wodzisławskiego magistratu:

  • Bank PEKAO SA Oddział Rybnik 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909
  • Międzynarodowy rachunek bankowy Urzędu Miasta:
    PKOPPLPW PL67 1240 4357 1111 0010 3970 8909
  • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy:
    56 1240 6960 2927 0211 1111 1111