UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Zakończono remont ul. Rzecznej

Roboty remontowe na ulicy Rzecznej w Wodzisławiu Śląskim dobiegły końca.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o., z siedzibą w Rybniku.
Remont ul. Rzecznej polegał na wymianie nawierzchni asfaltowej o grubości 8 cm. Wymieniona nawierzchnia składa się z warstwy wiążącej asfaltowej grubości 4 cm oraz ścieralnej asfaltowej grubości 4 cm.

Roboty remontowe objęły odcinek od skrzyżowania z DK 78 – ul. Bogumińska (od przejścia dla pieszych) do Straży Miejskiej.