Zakończenie kadencji Rady Społecznej WORiT

Wczoraj tj. 28 maja br. w Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii odbyło się ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie Rady Społecznej WORiT. Spotkanie było także okazją do wyrażenia podziękowań wszystkim uczestniczącym w pracach Rady.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej oraz prezydenta miasta. Dodatkowo występuje jako organ doradczy dyrektora Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii. Rada Społeczna WORiT powoływana jest na cztery lata.  

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą podjętą w czerwcu 2020 roku, członkami nowej Rady Społecznej zostali:

  • Izabela Kalinowska - przewodnicząca, przedstawicielka prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego,
  • Helena Nieradzik - członkini, przedstawicielka Wojewody Śląskiego
  • Helena Osińska - członkini,
  • Lidia Ptak - członkini,
  • Grażyna Pietyra - członkini,
  • Mariusz Blazy - członek,
  • Józef Szymaniec - członek,
  • Jan Czyżak - członek,
  • Dezyderiusz Szwagrzak - członek.