UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Zadania inwestycyjne

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem realizowanych, a także zakończonych w latach poprzednich przez miasto Wodzisław Śląski ważnych zadań inwestycyjnych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

2022

Lp.

Nazwa inwestycji

Status

1.

Dostosowanie budynku ZSP nr 1 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych

trwa

 2.

Budowa miejsc postojowych na ulicy bocznej B. Chrobrego w Radlinie Górnym obok nr 313 - Rada Dzielnicy Radlin II (projekt)

trwa

 3.

Zagospodarowanie terenu ośrodka rekreacyjnego „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim

trwa

 4.

Budowa oświetlenia przy cmentarzu ul. Skłodowskiej oraz Kosynierów w Wodzisławiu Śląskim - Rada Dzielnicy Radlin II

oczekuje

 5.

Budowa oświetlenia na łączniku ul. Hożej i bocznej Paderewskiego

oczekuje

 6.

Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Żniwnej od posesji nr 24 w kierunku posesji oznaczonej 32C i 42 - Rada Dzielnicy Radlin II

oczekuje

 7.

Wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Osiedle Batory z Osiedlem Jedłownik

oczekuje

 8. Projekt miejsca rekreacji wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody na działce miejskiej nr 1009/88

oczekuje

 9.

Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim o dodatkowe urządzenie zabawowe

oczekuje

 10.

Zakup i montaż 2 elementów na 1 pylonie siłowni na wolnym powietrzu (biegacz i orbitrek) na placu zabaw przy ul. Pałacowej

oczekuje

 11.

Budowa zespolonego placu zabaw nawiązującego do tematyki strażackiej OSP Turzyczka

oczekuje

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

2010-2021

Lp.

Nazwa inwestycji

Status

 
 1.

Modernizacja OSP Radlin II

zakończono

 
 2.

Przebudowa mostu w ciągu ulicy bocznej Czyżowickiej (projekt)

zakończono

 
 3.

Budowa drogi dojazdowej do akwenu „Balaton” wraz z parkingiem (projekt)

zakończono

 
 4.

Wykonanie drogi i chodnika na ulicy Tysiąclecia 1-11 i 13-23 (projekt)

zakończono

 
 5.

Przebudowa ul. Jabłoniowej

zakończono

 
 6.

Zmiana konstrukcji nawierzchni drogi na os. 1 Maja

zakończono

 
 7.

Stworzenie centrum organizacji pozarządowych (projekt)

zakończono

 
 8.

Termomodernizacja kamienic przy Rynku

Kościelna 2, Kościelna 4, Kościelna 8, Kościelna 10, Sądowa 4, Opolskiego 4

zakończono

 
 9.

Montaż instalacji fotowoltaicznej on-grid o mocy do 40 kW na budynku Wodzisławskiego Centrum Kultury

zakończono

 
 10.

Projekt rozbudowy Przedszkola nr 2 przy ulicy Chopina (projekt)

zakończono

 
 11.

Przebudowa byłego budynku hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Ślaskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”

zakończono

 
 12.

FDS - ul. Uśmiechu, ul. I. Daszyńskiego, ul. Rolnicza, ul. B. Krupińskiego, ul. E. Asnyka, ul. E. Orzeszkowej, ul. Osadnicza, ul. B. Prusa, Plac Zwycięstwa, ul. M. Wańkowicza

zakończono

 
 13.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim „Przebudowa części wejściowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim wraz z lokalizacją windy dla osób niepełnosprawnych"

zakończono

 
 14.

Przebudowa nawierzchni ul. Oraczy w Wodzisławiu Ślaskim

zakończono

 
 15.

Modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy ul. Leszka wraz z podbudową i odwodnieniem

zakończono

 
 16.

FDS - ul. Uśmiechu, ul. I. Daszyńskiego, ul. Rolnicza, ul. B. Krupińskiego, ul. E. Asnyka, ul. E. Orzeszkowej, ul. Osadnicza, ul. B. Prusa, Plac Zwycięstwa, ul. M. Wańkowicza

zakończono

 
 17.

Modernizacja ul. I. Daszyńskiego od skrzyżowania z ul. Radlińską do skrzyżowania z ul. Małą

zakończono

 
 18.

Przebudowa ulicy Rogowskiej w Wodzisławiu Ślaskim - ETAP II - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu ul. Rogowskiej

zakończono

 
 19.

Wykonanie projektu i chodnika wzdłuż ul. Wałowej wokół cmentarza

zakończono

 
 20.

Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Smolnej oraz Strażackiej

zakończono

 
 21.

Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim - os. Staszica, 1 Maja, ul. Jana Pawła II, Pszowska, Bogumińska

zakończono

 
 22.

Rewitalizacja dworca kolejowego

zakończono

 
 23.

Pociąg do dwóch kółek – Budowa Centrum Przesiadkowego

zakończono

 
 24.

Wykonanie nowych miejsc parkingowych i poszerzenie drogi przy bloku nr 14 na os. Piastów

zakończono

 
 25.

Plan Rozwoju Sieci Dróg- zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Młodzieżowa

zakończono

 
 26.

Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. bocznej Marklowickiej

zakończono

 
 27.

Rozbudowa i modernizacja budynku OSP Kokoszyce

zakończono

 
 28.

Budowa oświetlenia ul. Strażacka

zakończono

 
 29.

Przebudowa oświetleniowa ulic Starego Miasta

zakończono

 
 30.

Dokumentacja konserwatorska zagospodarowania terenu zabytkowego Parku Pałacowego wraz z wytycznymi do utworzenia Parku Kulturowego na przedmiotowym obszarze (projekt)

zakończono

 
 31.

Łącznik ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem przy ul. Rybnickiej

zakończono

 
 32.

Projekt Przebudowy odwodnienia kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Sasankowej

zakończono

 
 33.

Termomodernizacja dachu Wodzisławskiego Centrum Kultury wraz z przygotowaniem pod montaż instalacji fotowoltaicznej i robotami towarzyszącymi.

zakończono

 
 34.

Cyfrowe Kino Pegaz w Wodzisławskim Centrum Kultury

zakończono

 
 35.

Przebudowa chodnika na ul. Jana Pawła II ...Domaro

zakończono

 
 36.

Budowa miejsc postojowych na ul. Tysiąclecia na wysokości klatek 80-84 kontynuacja

zakończono

 
 37.

Modernizacja drogi bocznej ul. Młodzieżowej

zakończono

 
 38.

Remont nawierzchni ulicy Rzecznej w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 39.

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z remontem ulicy Słowiańskiej w Wodzisławiu Śląskim na odcinku Etapu 1 (0+528 do końca opracowania)

zakończono

 
 40.

Budowa drogi z odwodnieniem ul. Batorego

zakończono

 
 41.

Plan Rozwoju Sieci Dróg – przebudowa boczna 26 Marca za przychodnią 130-158

zakończono

 
 42.

Plan Rozwoju Sieci Dróg-zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Emilii Plater

zakończono

 
 43.

Plan Rozwoju Sieci Dróg-zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chopina

zakończono

 
 44.

Plan Rozwoju Sieci Dróg-zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Liliowa

zakończono

 
 45.

Plan Rozwoju Sieci Dróg-zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Pszowska 109-111

zakończono

 
 46.

Plan Rozwoju Sieci Dróg-zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Pszowska 112-114

zakończono

 
 47.

Plan Rozwoju Sieci Dróg-zmiana konstrukcji nawierzchni dróg na terenie os. XXX-lecia

zakończono

 
 48.

Plan Rozwoju Sieci Dróg-zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Gołębia

zakończono

 
 49.

Plan Rozwoju Sieci Dróg-zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Wańkowicza (od posesji 3 do przepustu)

zakończono

 
 50.

Plan Rozwoju Sieci Dróg-zmiana konstrukcji nawierzchni na os. Dąbrówki

zakończono

 
 51.

Plan Rozwoju Sieci Dróg-zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Teligi

zakończono

 
 52.

Wykonanie projektu budowy drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (KSSE) (projekt)

zakończono

 
 53.

Plan Rozwoju Sieci Dróg- zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Owocowej (odcinek od posesji 53A do kapliczki przy ul. Dąbrowskiego) (projekt)

zakończono

 
 54.

Adaptacja pomieszczeń parteru ul. Marklowickiej 17 pod mieszkania socjalne

zakończono

 
 55.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3

zakończono

 
 56.

Termomodernizacja budynku MOSiR

zakończono

 
 57.

Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni bocznej ul. Górniczej na działce nr 2408/510

zakończono

 
 58.

Plan Rozwoju Sieci Dróg- zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Słowiańskiej (projekt)

zakończono

 
 59.

Plan Rozwoju Sieci Dróg- zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Tysiąclecia (projekt)

zakończono

 
 60.

Plan Rozwoju Sieci Dróg- zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Prusa (projekt)

zakończono

 
 61.

Plan Rozwoju Sieci Dróg- zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Orzeszkowej (projekt)

zakończono

 
 62.

Plan Rozwoju Sieci Dróg- zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Daszyńskiego (projekt)

zakończono

 
 63.

Plan Rozwoju Sieci Dróg- zmiana konstrukcji nawierzchni bocznej ul. (292-296) (projekt)

zakończono

 
 64.

Plan Rozwoju Sieci Dróg- zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Krupińskiego (projekt)

zakończono

 
 65.

Plan Rozwoju Sieci Dróg- zmiana konstrukcji nawierzchni ul. M. Dąbrowskiej (projekt)

zakończono

 
 66.

Plan Rozwoju Sieci Dróg- zmiana konstrukcji nawierzchni drogi na os. 1 Maja (projekt)

zakończono

 
 67.

Plan Rozwoju Sieci Dróg- zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chełmońskiego (projekt)

zakończono

 
 68.

Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu Brownfield – tereny byłej KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim (projekt)

zakończono

 
 69.

Plan Rozwoju Sieci Dróg- zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Bojowników(remont 100mb+przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską) (projekt)

zakończono

 
 70.

Plan Rozwoju Sieci Dróg- zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Rolnicza (projekt)

zakończono

 
 71.

Oświetlenie ul. Żwirowej

zakończono

 
 72.

Budowa miejskiego oświetlenia solarnego (przy szkołach) w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 73.

Oświetlenie ulicy Bogumińskiej od skrzyżowania z ul. Pszowską do mostu oraz przebudowa słupów oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta

zakończono

 
 74.

Wykonanie projektu: budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do nowo budowanego budowanego kościoła św. Wawrzyńca na os. 1 Maja (projekt)

zakończono

 
 75.

Modernizacja budynku 4 i 4A Urzędu Miasta

zakończono

 
 76.

Place zabaw – PP 1, 2, 3, 5, 6, 15, 16, 18, 19, SP 1, 2, 3, 10, ZSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ZS 1

zakończono

 
 77.

Siłownie zewnętrzne – SP 1, 2, ZSP 1, 2, 4, 5, 7, ZS 1

zakończono

 
 78.

Boiska szkolne – SP 1, 2, 10, ZS 1, ZSP 1, 3, 4, 5, 6, 7

zakończono

 
 79.

Termomodernizacje budynków – PP 1, 2, 3, 5, 6, 15, 16, 18, 19, SP 2, 10, ZSP 2, 4, 6, (ZSP 5 – tylko dach),

zakończono

 
 80.

Termomodernizacje budynków – ZS 1, ZSP 7 : SP5 i G2, SP 28

zakończono

 
 81.

Budowa strzelnicy sportowej SP 28

zakończono

 
 82.

Zaplecze noclegowe przy SP 28

zakończono

 
 83.

Budowa Wodzisławskiego Oświatowego Centrum Nauki i Techniki - ZSP 7

zakończono

 
 84.

Modernizacja sanitariatów – SP 1, 2, 10, 28, ZSP 4, 1, 6, ZS 1, PP 1, 2, 6, 15, 16, 18, 19,

zakończono

 
 85.

Zakup i montaż trybun – SP 28

zakończono

 
 86.

Rewitalizacja Parku Miejskiego

zakończono

 
 87.

Wykonanie nakładki asfaltowej ul. bocznej Młodzieżowej

zakończono

 
 88.

Przebudowa drogi ul. Emilii Plater

zakończono

 
 89.

PRSD – ul. Wałowa odcinek od ul. Placu Gladbecka do nr 49

zakończono

 
 90.

Przebudowa drogi wraz z chodnikiem przy ul. Plac Zwycięstwa

zakończono

 
 91.

PRSD – przebudowa ul. Sosny

zakończono

 
 92.

Modernizacja mostu w ciągu ul. Starojastrzębskiej

zakończono

 
 93.

Przebudowa ul. Wysokiej

zakończono

 
 94.

Przebudowa nawierzchni drogi – boczna ul. Słowiańskiej

zakończono

 
 95.

Termomodernizacja SKM (projekt)

zakończono

 
 96.

Modernizacja PSZOK (projekt)

zakończono

 
 97.

Plan Rozwoju Sieci Dróg – budowa drogi wraz z odwonieniem bocznej ul. Leszka -dojazd do budynków 15c-15f

zakończono

 
 98.

Plan Rozwoju Sieci Dróg-przebudowa ul. Radlińskie Chałupki

zakończono

 
 99.

Plan Rozwoju Sieci Dróg- budowa ulicy bocznej 26 Marca 27-33

zakończono

 
 100.

Wykonanie projektu na chodnik Sosny-Żeromskiego-26 Marca

zakończono

 
 101.

Plan Rozwoju Sieci Dróg-modernizacja drogi na osiedlu Piastów – 6 etapów

zakończono

 
 102.

Plan Rozwoju Sieci Dróg-modernizacja ulicy Sportowej

zakończono

 
 103.

Rewitalizacja fontanny przy ul. 26 Marca

zakończono

 
 104.

Wykonanie projektu uregulowania odwodnienia ulicy Spółdzielczej w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 105.

Plan Rozwoju Sieci Dróg – modernizacja ulicy Osadniczej

zakończono

 
 106.

Projekt dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem

zakończono

 
 107.

Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Waryńskiego

zakończono

 
 108.

Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Wyszyńskiego 45-51

zakończono

 
 109.

Plan Rozwoju Sieci Dróg- zmiana konstrukcji nawierzchni ul Leszka (od Radlińskiej do Mieszka) + rondo (projekt)

zakończono

 
 110.

Plan Rozwoju Sieci Dróg-zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Wilcza

zakończono

 
 111.

Budowa drogi ulicy bocznej Żwirki i Wigury

zakończono

 
 112.

Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego etap 1 zadanie 1 i 3 przebudowa ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 113.

Plan Rozwoju Sieci Dróg-zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Parkowa (projekt)

zakończono

 
 114.

Plan Rozwoju Sieci Dróg-wymiana nawierzchni ulic na Starym Mieście

zakończono

 
 115.

Rewitalizacja wieży romantycznej w Wodzisławiu Śląskim etap III -budowa tarasu widokowego z zadaszeniem i infrastrukturą towarzyszącą (projekt)

zakończono

 
 116.

Budowa oświetlenia na ulicy Batalionów Chłopskich-Rada Dzielnicy Wilchwy

zakończono

 
 117.

Oświetlenie boczna Wolności – Rada Dzielnicy Jedłownik – Turzyczka - Karkoszka

zakończono

 
 118.

Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Skrzyszowskiej-bocznej

zakończono

 
 119.

Rewitalizacja Parku Miejskiego – podesty przy stawie, obejście stawu

zakończono

 
 120.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z os. Dąbrówki

zakończono

 
 121.

Plan Rozwoju Sieci Dróg-zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Sasankowa (projekt)

zakończono

 
 122.

Rozbiórka muszli koncertowej oraz projekt zagospodarowania terenu części parku po rozbiórce

zakończono

 
 123.

Wykonanie instalacji c.o. termomodernizacja kamienicy Kościelna 10

zakończono

 
 124.

Wykonanie instalacji c.o. i termomodernizacja kamienic Rynek 18 i ul. Opolskiego 1

zakończono

 
 125.

Stworzenie infrastruktury dla społeczności lokalnej – zagospodarowanie terenu części Parku z Muszlą Koncertową w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 126.

Oświetlenie przy ulicy Karola Marksa

zakończono

 
 127.

Doświetlenie dróg publicznych na terenie dzielnicy Zawada (ul. Konwaliowa 63B, ul. E. Plater 30E)

zakończono

 
 128.

Oświetlenie punktowe i doświetlenie dróg w dzielnicy Radlin II

zakończono

 
 129.

Wykonanie oświetlenia ul. Starowiejskiej (od torów do ul. Bogumińskiej)

zakończono

 
 130.

PRSD – ul. Wałowa odcinek od ul. Placu Gladbeck do nr 49

zakończono

 
 131.

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Mieszka

zakończono

 
 132.

Budowa drogi dojazdowej do nowo budowanego kościoła pw. Św. Wawrzyńca na osiedlu 1 Maja

zakończono

 
 133.

PRSD – zmiana konstrukcji nawierzchni dróg na terenie Oś. XXX-lecia

zakończono

 
 134.

PRSD – zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Parkowa

zakończono

 
 135.

Projekt remontu mostu przy ul. Bogumińskiej

zakończono

 
 136.

Plan Rozwoju Sieci Dróg – Modernizacja ul. Bocznej

zakończono

 
 137.

Wykonanie chodnika na ul. Targowej w kierunku ul. Krętej

zakończono

 
 138.

Przebudowa drogi na osiedlu 1 Maja za blokiem nr 20

zakończono

 
 139.

Plan Rozwoju Sieci Dróg – wymiana nawierzchni ulicy Kościelnej

zakończono

 
 140.

Plan Rozwoju Sieci Dróg – przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Brzozowa w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 141.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Ustronna w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 142.

Plan Rozwoju Sieci Dróg – zmiana konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Siarkowej w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 143.

Projekt oświetlenia ul. Starowiejskiej (od ul. Czyżowickiej do torów PKP)

zakończono

 
 144.

Kompleksowe zagospodarowanie terenu w centrum Osiedla przy ul. Górniczej

zakończono

 
 145.

Wykonanie oświetlenia bocznej ulicy Czyżowickiej

zakończono

 
 146.

Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa- Olszyny)

zakończono

 
 147.

Wykonanie drogi z odwonieniem i oświetleniem ul. Skrzyszowska boczna w kierunku wysypiska śmieci w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 148.

Remont i modernizacja sali widowiskowej Wodzisławskiego Centrum Kultury

zakończono

 
 149.

Przebudowa ul. Popiela

zakończono

 
 150.

Przebudowa drogi z jej poszerzeniem wzdłuż ul. Szkolnej

zakończono

 
 151.

Przebudowa istniejącej nawierzchni drogi oraz miejsc postojowych ul. Wojska Polskiego

zakończono

 
 152.

Rewitalizacja parku miejskiego

zakończono

 
 153.

Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim – projekt

zakończono

 
 154.

Remont i termomodernizacja budynku 4 i 4A Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

zakończono

 
 155.

Modernizacja ul. Wiejska od skrzyżowania z ul. Bogumińską do ogródków działkowych

zakończono

 
 156.

Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy bocznej Ładnej

zakończono

 
 157.

Odwodnienie wód deszczowych do rowu parkingu przy ul. Paderewskiego w dzielnicy Zawada

zakończono

 
 158.

Remont ul. Gawędy od skrzyżowania z ul. Kopernika na wysokości posesji nr 93

zakończono

 
 159.

Remont miejsc postojowych na os. XXX-lecia wzdłuż budynku 131-133

zakończono

 
 160.

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Oraczy z rozbudową linii zasilającej lampy oświetlenia ulicznego

zakończono

 
 161.

Projekt i wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Konstancji-Wałowej

zakończono

 
 162.

Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Skrzyszowska boczna

zakończono

 
 163.

Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w Rodzinnym Parku Rozrywki

zakończono

 
 164.

Przebudowa ulicy Matki Teresy z Kalkuty

zakończono

 
 165.

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Batalionów Chłopskich

zakończono

 
 166.

Projekt oświetlenia ul. Tęczowa

zakończono

 
 167.

Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”

zakończono

 
 168.

Droga do garaży os. XXX-lecia

zakończono

 
 169.

Rewitalizacja stawu w parku - budżet obywatelski

zakończono

 
 170.

Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem oraz wykonanie nakładki na istniejącym odcinku

zakończono

 
 171.

Rozbudowa z przebudową strefy wejścia Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śl., przy ul. Kubsza 17

zakończono

 
 172.

Przebudowa basenu MOSiR w Dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śl.

zakończono

 
 173.

Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego w Parku Miejskim

zakończono

 
 174.

Budowa placu zabaw w Parku Miejskim

zakończono

 
 175.

Projekt i wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leszka od rozwidlenia z ul. Mieszka w kierunku ul. Kokoszyckiej

zakończono

 
 176.

Przebudowa ul. Jana Pawła II

zakończono

 
 177.

Budowa miejsc postojowych na ul. Tysiąclecia wzdłuż klatek 36-46, 60-64

zakończono

 
 178.

Projekt i wykonanie nawierzchni ul. bocznej Łużyckiej

zakończono

 
 179.

Projekt i wykonanie nawierzchni ul. J. Słowackiego

zakończono

 
 180.

Remont chodnika na ul. Tysiąclecia od klatki nr 8

zakończono

 
 181.

Przebudowa drogi łącznik Słowiańska- Rogowska

zakończono

 
 182.

Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na os. XXX-lecia od klatki 72-86 wraz z miejscami parkingowymi

zakończono

 
 183.

Wykonanie nowych miejsc parkingowych z kostki brukowej na os. XXX-lecia od klatki 54-45

zakończono

 
 184.

Wykonanie nowych miejsc parkingowych na os. Piastów od klatki 11e do placu gospodarczego w kierunku jarów

zakończono

 
 185.

Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. boczna Czarnieckiego

zakończono

 
 186.

Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy łącznik ulic Topolowa i Bracka

zakończono

 
 187.

Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Karkoszka

zakończono

 
 188.

Projekt i wykonanie przyłącza energetycznego w Parku Miejskim

zakończono

 
 189.

Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Łużyckiej od skrzyżowania z ul. Jastrzębską do ul. Grodzisko

zakończono

 
 190.

Modernizacja droga boczna Chrobrego 330-330d (projekt+wykonanie)

zakończono

 
 191.

Projekt i wykonanie oświetlenia na os. Dąbrówki przy budynkach od nr 17-23

zakończono

 
 192.

Wykonanie parkingu na ul. Szkolnej-bocznej

zakończono

 
 193.

Modernizacja boczna Radlińska od skrzyżowania z Radlińską

zakończono

 
 194.

Remont i termomodernizacja budynku 4 B Urzędu Miasta Wodzisław Śląskiego

zakończono

 
 195.

Likwidacja zalewiska „Sakandrzok”

zakończono

 
 196.

Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w Dzielnicy Zawada

zakończono

 
 197.

Budowa drogi ul. Boczna Wolności

zakończono

 
 198.

Projekt i budowa odwodnienia liniowego ul. Michalskiego

zakończono

 
 199.

Wykonanie oświetlenia na ul. Kolejowej

zakończono

 
 200.

Przebudowa ul. Szwedy

zakończono

 
 201.

Miejsca postojowe ul. 26 Marca kl.138

zakończono

 
 202.

Nakładka asfaltowa na łączniku Paderewskiego-Oraczy

zakończono

 
 203.

Przebudowa boiska SP 6

zakończono

 
 204.

Budowa PSZOK-a – projekt

zakończono

 
 205.

Modernizacja siedziby SKM

zakończono

 
 206.

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski - etap I - zadanie 4 – budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Matuszczyka – 26 Marca - Radlińska

zakończono

 
 207.

Przebudowa kapliczki przy ul. Hożej

zakończono

 
 208.

Przebudowa ul. Partyzantów

zakończono

 
 209.

Przebudowa łącznika ul. Teligi i Armii Ludowej w zakresie gruntów stanowiących własność miasta

zakończono

 
 210.

Droga do obsługi sprzedawanych działek budowlanych na os. Batory (ul. Kokoszycka)

zakończono

 
 211.

Termomodernizacja budynku Remizy OSP Kokoszyce ETAP II

zakończono

 
 212.

Nakładka asfaltowa boczna Pszowska

zakończono

 
 213.

Rewitalizacja – remont wieży romantycznej (etap 1)

zakończono

 
 214.

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. dzielnicy Radlin II

zakończono

 
 215.

Przebudowa ul. Dąbrowskiego

zakończono

 
 216.

Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Żniwnej

zakończono

 
 217.

Modernizacja drogi dojazdowej do ZSP 4

zakończono

 
 218.

Nakładka asfaltowa na ul. Pałacowej

zakończono

 
 219.

Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej

zakończono

 
 220.

Przebudowa ul. ks. E. Szwedy

zakończono

 
 221.

Odwodnienie ul. Małej, Ogrodowej, Podgórnej

zakończono

 
 222.

Wykonanie drogi po kanalizacji ul. Żwirowa

zakończono

 
 223.

Budowa boiska przy SP 2

zakończono

 
 224.

Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śląski (etap II: budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 (ul. Rybnicka) z DW 932 (ul. Marklowicka)

zakończono

 
 225.

Wykonanie projektu i odtworzenie granic dla przebudowy ul. Dołki wraz z odwodnieniem

zakończono

 
 226.

Przebudowa ulicy Konwaliowej

zakończono

 
 227.

Budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku nr 14 na os. Dąbrówki (projekt + realizacja)

zakończono

 
 228.

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski - etap I – zadanie 5

zakończono

 
 229.

Przebudowa bocznej ul. Dołki wraz z odwodnieniem

zakończono

 
 230.

Budowa oświetlenia ul. Skrzyszowska

zakończono

 
 231.

Przebudowa ul. Sportowej

zakończono

 
 232.

Przebudowa kanalizacji ul. Krótka

zakończono

 
 233.

Nakładka asfaltowa ul. Owocowa

zakończono

 
 234.

Przebudowa boiska przy ZSP nr 6

zakończono

 
 235.

Parking ul. Arendarska

zakończono

 
 236.

Wykonanie drogi bocznej ul. Jastrzębskiej obok restauracji Cyganek

zakończono

 
 237.

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski (etap I: przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26-Marca wraz z budową odcinka łączącego z DK 78 (ul. Rybnicka)

zakończono

 
 238.

Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10

zakończono

 
 239.

Przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej drogi dojazdowej do kościoła na os. 1 Maja w dz. Wilchwy. ETAP I

zakończono

 
 240.

Instalacja składanego lodowiska sezonowego pn. „Biały Orlik w Wodzisławiu Śląskim przy Zespole Szkół Nr 3

zakończono

 
 241.

Budowa chodnika przy ul. Pałacowej – Etap II wraz z wykonaniem oświetlenia dla Etapu I i II-go

zakończono

 
 242.

Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śląski – Etap I zadanie nr 7 (rondo)

zakończono

 
 243.

Doświetlenie ul. Dolinnej

zakończono

 
 244.

Wykonanie II etapu budowy drogi bocznej ulicy Jastrzębskiej

zakończono

 
 245.

Wodzisławskie maluchy 2011. Utworzenie i wyposażenie 30-osobowego oddziału żłobka poprzez zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń PP 18 w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 246.

Przebudowa drogi - boczna ulicy Starowiejskiej

zakończono

 
 247.

Wykonanie projektu doświetlenia ul. Gagarina

zakończono

 
 248.

Budowa oświetlenia chodnika łączącego oś. Piastów blok nr 11 z osiedlem XXX-Lecia blok nr 75 i 76 oraz budowa oświetlenia chodnika między blokiem nr 79 i 80 na os. XXX-lecia w kierunku ul. Mieszka

zakończono

 
 249.
  1. Przebudowa dróg na osiedlu Przyjaźni

zakończono

 
 250.

Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 przy ul. 26 Marca.

zakończono

 
 251.

Przebudowa ul. Norwida, ul. Osadnicza

zakończono

 
 252.

Przebudowa ul. bocznej Młodzieżowej

zakończono

 
 253.

Przebudowa ul. Olszyny, Spółdzielczej

zakończono

 
 254.

Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śląski (Etap I: zadanie 1,3,4,)

zakończono

 
 255.

Przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z termomodernizacją budynku szkoły.

zakończono

 
256.

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. dzielnicy Radlin II.

zakończono

 
257. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Wodzisławiu Śląskim przy SP Nr 5 ul. Tysiąclecia 25 zakończono  
258.

„Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia

zakończono  
259.

Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej Radlin - Wodzisław Śląski na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

zakończono  
260.

Wykonanie projektu wraz z montażem platformy śrubowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4B

zakończono  
261.

Wilchwiański plac zabaw przy ZSP nr 2 (budżet obywatelski)

zakończono  
262.

Aktywny zakątek Radlin II - budowa miejsca rekreacji przy ZSP nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (budżet obywatelski)

zakończono  
263.

„Aktywny Górniok” - budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przeznaczonej do integracji i aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców przy ZSP nr 5 w Radlinie II (budżet obywatelski)

zakończono  
264.

Oświetlenie ozdobne w centrum Zawady (budżet obywatelski)

zakończono  
265.

Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

zakończono  
266.

Plac zabaw przy ul. Pałacowej w Kokoszycach (budżet obywatelski)

zakończono  
267.

Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim

zakończono  
268.

Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego

zakończono  
269.

Modernizacja OSP Radlin II - etap III

zakończono  
270.

Modernizacja sali gimnastycznej - SP nr 1, SP nr 10

zakończono  
271.

Budowa miejsc postojowych na osiedlu XXX-lecia w rejonie klatek 88-96

zakończono  
272.

Realizacja koncepcji zagospodarowań terenów miejskich opracowanych w ramach „Prognozowanego zakresu prac na 2021 na terenach zielonych miasta Wodzisławia Śląskiego” - teren przy WCK i Bibliotece

zakończono  
273.

Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim

zakończono  
274.

Modernizacja ulicy bocznej Tysiąclecia od nr 1 do nr 23

zakończono  
275.

Przebudowa ul. Parkowej

zakończono  
276.

FDS Przebudowa drogi gminnej obejmująca ul. Leszka i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim

zakończono  
277.

FDS Przebudowa drogi gminnej obejmująca ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim

zakończono  
278.

Modernizacja ul. Sasankowej i Magnoliowej

zakończono  
279.

Modernizacja ulicy bocznej Ładnej

zakończono  
280.

Opracowanie dokumentacji ul. Ładnej

zakończono  
281.

Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem

zakończono  
282.

Termomodernizacja budynków OSP Turzyczka, Jedłownik, Zawada

zakończono  
283.

Przebudowa nawierzchni ulicy Grodzisko w Wodzisławiu Śląskim

zakończono