Zadania inwestycyjne

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem realizowanych, a także zakończonych w latach poprzednich przez miasto Wodzisław Śląski ważnych zadań inwestycyjnych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

2022

Lp.

 

Nazwa inwestycji

Status

 1.  

Dostosowanie budynku ZSP nr 1 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych

trwa

 2.  

Budowa miejsc postojowych na ul. bocznej B. Chrobrego w Radlinie Górnym obok nr 313 - Rada Dzielnicy Radlin II (projekt)

trwa

 3.  

Zagospodarowanie terenu ośrodka rekreacyjnego „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim

trwa

 4.  

Budowa oświetlenia przy cmentarzu na ul. M. Skłodowskiej-Curie oraz ul. Kosynierów w Wodzisławiu Śląskim - Rada Dzielnicy Radlin II

oczekuje

 5.  

Budowa oświetlenia na łączniku ul. Hożej i ul. bocznej I. J. Paderewskiego

oczekuje

 6.  

Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Żniwnej od posesji nr 24 w kierunku posesji oznaczonej 32C i 42 - Rada Dzielnicy Radlin II

oczekuje

 7.  

Wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej os. Batory z os. Jedłownik

oczekuje

 8.   Projekt miejsca rekreacji wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody na działce miejskiej nr 1009/88

oczekuje

 9.  

Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim o dodatkowe urządzenie zabawowe

oczekuje

 10.  

Zakup i montaż 2 elementów na 1 pylonie siłowni na wolnym powietrzu (biegacz i orbitrek) na placu zabaw przy ul. Pałacowej

oczekuje

 11.  

Budowa zespolonego placu zabaw nawiązującego do tematyki strażackiej OSP Turzyczka

oczekuje

 12.  

Budowa boiska do koszykówki wraz ze stojakiem i koszem oraz piłkochwytem na terenie SP nr 2 trwa
 13.  

Modernizacja placu zabaw na terenie ZSP nr 1 - Rada Dzielnicy Kokoszyce oczekuje
 14.  

Budowa placu zabaw na terenie ZSP nr 4, I etap trwa
15.  

Wykonanie ogrodzenia terenu przy ZSP nr 6 trwa
16.  

Termomodernizacja budynku ZS nr 1 (audyt + projekt) trwa
 17.  

Modernizacja placu zabaw na terenie PP nr 6 trwa
 18.  

Wykonanie placu zabaw na terenie PP nr 16, PP nr 18 trwa
19.  

Projekt i przebudowa ul. Sportowej na działce miejskiej nr 263/56 w rejonie posesji nr 25-36 trwa
20.  

Przebudowa ul. Słonecznej trwa
21.  

Projekt przebudowy ul. Wiejskiej od skrzyżowania przy cmentarzu ewangelickim do granicy gminy Gorzyce trwa
 22.  

Projekt przebudowy ul. Koszykowej oczekuje
 23.  

Projekt przebudowy ul. Wiklinowej oczekuje
24.  

Wykonanie znaków poziomych („Uwaga dzieci”)  w rejonie szkoły i przedszkola trwa
 25.  

Modernizacja nawierzchni drogi na os. XXX-lecia przy budynkach nr 22-29 wraz z miejscami postojowymi na skarpie trwa
 26.  

Przekładka nawierzchni chodnika na os. Piastów między parkingami a placem zabaw oczekuje
 27.  

Droga dojazd do garaży przy ul. Leszka, I etap trwa
 28.  

Droga dojazd do garaży przy ul. Leszka, II etap, III etap oczekuje
29.  

Remont schodków terenowych, dojście do pawilonu nr 41 oczekuje
30.  

Projekt przebudowy ul. M. Wańkowicza od przepustu na rowie R13 do granicy z miastem Radlin oczekuje
31.  

Projekt przebudowy ul. Bojowników od nr 24 do końca oczekuje
32.


Projekt budowy ul. Zbożowej (górny odcinek), opracowanie koncepcji projektu rozwiązującego problem linii rozgraniczających działki ze wstępnym
projektem podziału
trwa
33.  

Modernizacja muru oporowego pomiędzy ul. B. Chrobrego oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie a ZSP nr 3 - odtworzenie granic trwa
34.  

Zakup i montaż tablic z nazwami dzielnic + przeprojektowanie organizacji ruchu w Wodzisławiu Śląskim w dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka trwa
35.  

Zmiana nawierzchni na ul. Bojowników oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską trwa
 36.  

Projekt i modernizacja ul. PCK trwa
37.  

Projekt i modernizacja ul. Piastowskiej trwa
38.  

Dokończenie przebudowy parkingu przy ul. E. Orzeszkowej oczekuje
 39.  

Dokumentacja miejsc parkingowych na os. Piastów, os. XXX-lecia, os. Dąbrówki oczekuje
40.  

Przebudowa nawierzchni parkingu przy budynku nr 35-39 na os. XXX-lecia oczekuje
41.  

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim trwa
42.  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim trwa
 43.  

Przebudowa (remont) ul. Leśnej (projekt)  trwa
44.  

Projekt i przebudowa układu komunikacyjnego na ul. Rozwojowej trwa
 45.  

Przebudowa ul. bocznej Hożej trwa
 46.  

Dokumentacja ul. Cichej oczekuje
 47.  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego)” trwa
48.  

Przebudowa chodnika w ciągu ul. I. J. Paderewskiego w Wodzisławiu Śląskim - Rada Dzielnicy Zawada trwa
49.  

Przebudowa nawierzchni ul. Grodzisko w Wodzisławiu Śląskim trwa
50.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 5020S (ul. Czarnieckiego) w Wodzisławiu Śląskim - odcinek 2 trwa
 51.  

Modernizacja ul. Letniej od skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej-Curie z do już wyremontowanego odcinka (ok. 250 mb) oczekuje
52.  

Utrzymanie, budowa, przebudowa, remont przystanków (UPKD) oczekuje
 53.  

Zakup tablic elektronicznych (UPKD)  odstąpiono
 54.  

Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych w Dzielnicy Radlin II  (projekt) trwa
 55.  

Projekt remontu sieci oświetleniowej na Rynku i ulicach przyległych (wymiana kabli)  odstąpiono
 56.  

Wykonanie „Grzybka” w Parku Miejskim trwa
 57.  

Modernizacja fontanny trwa
 58.  

Wykonanie robót elektrycznych związanych z zabudową urządzeń do kompensacji mocy biernej dla budynków przy ul. Bogumińska 4, 4A, 4B, ul. Rzeczna 24

oczekuje
59.  

Wymiana instalacji CO - budynek przy ul. Jastrzębskiej - KS Wicher Wilchwy, budynek przy ul. Chrobrego - MKS Odra Wodzisław trwa
60.  

Zakup samochodu gospodarczego typu „brygadówka” - MOSiR „CENTRUM” trwa
61.  

Modernizacja posadzki balkonu wraz z płytkowaniem - budynek administracyjny MOSiR „CENTRUM” przy ul. Bogumińskiej 8 trwa
62.  

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Marklowickiej 17A trwa
63.  

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Rynek 20 trwa
 64.  

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Rynek 16,17, ul. Sądowa 2 trwa
 65.  

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Rynek 13, 14, ul. ks. Konstancji 2 trwa
 66.  

Budowa przyłącza wody ROD Gajówka trwa
67.  

Eko-Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków miasta Wodzisławia Śląskiego trwa
68.  

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim trwa
69.  

Modernizacja instalacji technologii basenowej w SP nr 3 oczekuje
 70.  

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi wraz z odwodnieniem przy ul. J. Dąbrowskiego oczekuje
 71.  

Termomodernizacja ZSP nr 7 w Wodzisławiu Śląskim wraz z wykonaniem drogi technologicznej, dojazdowej oczekuje
72.  

Program Kolej +, budowa przystanku kolejowego Wodzisław Śląski Centrum, realizacja studium planistyczno-prognostycznego odstąpiono
73.  

Projekt i wykonanie chodnika przy ul. Starowiejskiej trwa
 74.  

Przebudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych trwa
75.  

Projekt budowy chodnika od ul. S. Żeromskiego do PP nr 3 przy ul. B. Prusa wraz z wykonaniem chodnika trwa
 76.  

Modernizacja terenu wokół budynku SP nr 2 zakończono
 77.  

Modernizacja i przebudowa ogrodzenia przy SP nr 2 zakończono
78.  

Modernizacja boiska na terenie ZSP nr 2 zakończono
79.  

Modernizacja ogrodzenia placu zabaw przy ZSP nr 3 zakończono
80.  

Przebudowa części budynku szkoły w związku ze zmianą lokalizacji biblioteki przy ZS nr 1 zakończono
 81.  

Budowa pracowni technicznej - SP nr 1, SP nr 2, SP nr 10, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4, ZSP nr 6, ZS nr 1 zakończono
 82.  

Budowa piaskownicy na terenie PP nr 19 zakończono
 83.  


Przebudowa miejsc postojowych na ul. S. Wyszyńskiego na wysokości od szczytu budynku klatki nr 38 do wjazdu na ul. L. Waryńskiego odcinka - kontynuacja zakończono
84.  


Wykonanie projektu przebudowy ul. Radlińskie Chałupki od posesji nr 38 do ul. Rybnickiej oraz odcinka od skrzyżowania z ul. Radlińskie Chałupki przez os. Przyjaźni do restauracji „Kamaro” zakończono
 85.  

Utwardzenie terenu przy garażach na ul. S. Wyszyńskiego na wysokości bloku 25-29 zakończono
86.  

Wykonanie projektu wraz z kosztorysem przebudowy drogi bocznej na ul. S. Wyszyńskiego od klatki nr 5 do klatki nr 19 zakończono
 87.  

Wykonanie projektu przebudowy drogi od PP nr 6 w Wodzisławiu Śląskim zakończono
 88.
 

Wykonanie utwardzenia dróg wewnętrznych pomiędzy miejscami postojowymi na parkingu zlokalizowanym pomiędzy garażami przy ul. Armii Krajowej a
ul. S. Wyszyńskiego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, nr klatek 25-27
zakończono
 89.  

Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ul. S. Żeromskiego na wysokości klatki nr 12 za budynkiem NZOZ zakończono
90.  

Przebudowa ul. Dolinnej zakończono
91.  

Likwidacja wysepki na parkingu na os. XXX-lecia przy klatce nr 37 zakończono
92.  

Przebudowa ul. Słowiańskiej (od km +0258 do km +528 od posesji nr 9 do posesji nr 15E) zakończono
93.  

Projekt i przebudowa ul. Osadniczej zakończono
94.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2050S (ul. Czarnieckiego) w Wodzisławiu Śląskim zakończono
95.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 5003S (ul. Radlińska) w Wodzisławiu Śląskim zakończono
96.  

Wykonanie niebiesko-czerwonej wiaty przystankowej w formie bramki z okazji 100-lecia Odry Wodzisław zakończono
97.  

Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego zakończono
98.  

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Rynek 29 zakończono
 99.  

Podłączenie budynku przy ul. Mendego 2 do kanalizacji zakończono
100.  

Remont pokrycia dachu, remont kominów i montaż komunikacji dachowej przy ul. Górniczej 13-15 zakończono
101.  

„Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia zakończono
 102.  

Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej Radlin-Wodzisław Śląski na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego zakończono
 103.  

Wykonanie projektu wraz z montażem platformy śrubowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4B zakończono
 104.  

Wilchwiański plac zabaw przy ZSP nr 2 (budżet obywatelski) zakończono
 105.  

Aktywny zakątek Radlin II - budowa miejsca rekreacji przy ZSP nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (budżet obywatelski) zakończono
106.
 

„Aktywny Górniok” - budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przeznaczonej do integracji i aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców przy ZSP nr 5 w Radlinie II (budżet obywatelski) zakończono
107.  

Plac zabaw przy ul. Pałacowej w Kokoszycach (budżet obywatelski) zakończono
108.  

Plac zabaw przy ul. Pałacowej w Kokoszycach (budżet obywatelski) zakończono
109.  

Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim zakończono
110.  

Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego zakończono
111.  

Modernizacja OSP Radlin II, III etap zakończono
112.  

Modernizacja sali gimnastycznej - SP nr 1, SP nr 10 zakończono
113.  

Budowa miejsc postojowych na os. XXX-lecia w rejonie klatek 88-96 zakończono
114.  


Realizacja koncepcji zagospodarowań terenów miejskich opracowanych w ramach „Prognozowanego zakresu prac na 2021 na terenach zielonych miasta Wodzisławia Śląskiego” - teren przy WCK i MiPBP zakończono
115.  

Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim zakończono
116.  

Modernizacja ul. bocznej Tysiąclecia od nr 1 do nr 23 zakończono
117.  

Przebudowa ul. Parkowej zakończono
118.  

FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ul. Leszka i ul. Mieszka w Wodzisławiu Śląskim zakończono
119.  

FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim zakończono
120.  

Modernizacja ul. Sasankowej i ul. Magnoliowej zakończono
121.  

Modernizacja ul. bocznej Ładnej zakończono
122.  

Opracowanie dokumentacji ul. Ładnej zakończono
123.  

Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem zakończono
124.  

Termomodernizacja budynków OSP Turzyczka, Jedłownik, Zawada zakończono
125.  

Przebudowa nawierzchni ul. Grodzisko w Wodzisławiu Śląskim zakończono

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

2010-2021

Lp.

Nazwa inwestycji

Status

 
 1.

Modernizacja OSP Radlin II

zakończono

 
 2.

Przebudowa mostu w ciągu ul. bocznej Czyżowickiej (projekt)

zakończono

 
 3.

Budowa drogi dojazdowej do akwenu „Balaton” wraz z parkingiem (projekt)

zakończono

 
 4.

Wykonanie drogi i chodnika na ul. Tysiąclecia 1-11 i 13-23 (projekt)

zakończono

 
 5.

Przebudowa ul. Jabłoniowej

zakończono

 
 6.

Zmiana konstrukcji nawierzchni drogi na os. 1 Maja

zakończono

 
 7.

Stworzenie centrum organizacji pozarządowych (projekt)

zakończono

 
 8.

Termomodernizacja kamienic przy Rynku: ul. Kościelna 2, ul. Kościelna 4, ul. Kościelna 8, ul. Kościelna 10, ul. Sądowa 4, ul. W. Opolskiego 4

zakończono

 
 9.

Montaż instalacji fotowoltaicznej on-grid o mocy do 40 kW na budynku Wodzisławskiego Centrum Kultury

zakończono

 
 10.

Projekt rozbudowy PP nr 2 przy ul. F. Chopina (projekt)

zakończono

 
 11.

Przebudowa byłego budynku hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”

zakończono

 
 12.

FDS - ul. Uśmiechu, ul. I. Daszyńskiego, ul. Rolnicza, ul. B. Krupińskiego, ul. A. Asnyka, ul. E. Orzeszkowej, ul. Osadnicza, ul. B. Prusa, Plac Zwycięstwa, ul. M. Wańkowicza

zakończono

 
 13.

„Przebudowa części wejściowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim wraz z lokalizacją windy dla osób niepełnosprawnych"

zakończono

 
 14.

Przebudowa nawierzchni ul. Oraczy w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 15.

Modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy ul. Leszka wraz z podbudową i odwodnieniem

zakończono

 
 16.

FDS - ul. Uśmiechu, ul. I. Daszyńskiego, ul. Rolnicza, ul. B. Krupińskiego, ul. A. Asnyka, ul. E. Orzeszkowej, ul. Osadnicza, ul. B. Prusa, Plac Zwycięstwa, ul. M. Wańkowicza

zakończono

 
 17.

Modernizacja ul. I. Daszyńskiego od skrzyżowania z ul. Radlińską do skrzyżowania z ul. Małą

zakończono

 
 18.

Przebudowa ulicy Rogowskiej w Wodzisławiu Śląskim, II etap - budowa chodnika dla pieszych w ciągu ul. Rogowskiej

zakończono

 
 19.

Wykonanie projektu i chodnika wzdłuż ul. Wałowej wokół cmentarza

zakończono

 
 20.

Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Smolnej oraz ul. Strażackiej

zakończono

 
 21.

Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim - os. Staszica, os. 1 Maja, ul. Jana Pawła II, ul. Pszowska, ul. Bogumińska

zakończono

 
 22.

Rewitalizacja Dworca Kolejowego

zakończono

 
 23.

Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego

zakończono

 
 24.

Wykonanie nowych miejsc parkingowych i poszerzenie drogi przy bloku nr 14 na os. Piastów

zakończono

 
 25.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni przy ul. bocznej Młodzieżowej

zakończono

 
 26.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni przy ul. bocznej Marklowickiej

zakończono

 
 27.

Rozbudowa i modernizacja budynku OSP Kokoszyce

zakończono

 
 28.

Budowa oświetlenia przy ul. Strażackiej

zakończono

 
 29.

Przebudowa oświetleniowa ulic Starego Miasta

zakończono

 
 30.

Dokumentacja konserwatorska zagospodarowania terenu zabytkowego Parku Pałacowego wraz z wytycznymi do utworzenia Parku Kulturowego na przedmiotowym obszarze (projekt)

zakończono

 
 31.

Łącznik ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem przy ul. Rybnickiej

zakończono

 
 32.

Projekt przebudowy odwodnienia kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Sasankowej

zakończono

 
 33.

Termomodernizacja dachu Wodzisławskiego Centrum Kultury wraz z przygotowaniem pod montaż instalacji fotowoltaicznej i robotami towarzyszącymi

zakończono

 
 34.

Cyfrowe Kino „Pegaz” w Wodzisławskim Centrum Kultury

zakończono

 
 35.

Przebudowa chodnika na ul. Jana Pawła II ...Domaro

zakończono

 
 36.

Budowa miejsc postojowych na ul. Tysiąclecia na wysokości klatek nr 80-84 - kontynuacja

zakończono

 
 37.

Modernizacja drogi ul. bocznej Młodzieżowej

zakończono

 
 38.

Remont nawierzchni ul. Rzecznej w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 39.

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z remontem ul. Słowiańskiej w Wodzisławiu Śląskim na odcinku I etapu (0+528 do końca opracowania)

zakończono

 
 40.

Budowa drogi z odwodnieniem przy ul. S. Batorego

zakończono

 
 41.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - przebudowa ul. bocznej 26 Marca 130-158 za przychodnią

zakończono

 
 42.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. E. Plater

zakończono

 
 43.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. F. Chopina

zakończono

 
 44.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Liliowej

zakończono

 
 45.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. bocznej Pszowskiej 109-111

zakończono

 
 46.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. bocznej Pszowskiej 112-114

zakończono

 
 47.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg na terenie os. XXX-lecia

zakończono

 
 48.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Gołębiej

zakończono

 
 49.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. M. Wańkowicza (od posesji 3 do przepustu)

zakończono

 
 50.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni na os. Dąbrówki

zakończono

 
 51.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. bocznej L. Teligi

zakończono

 
 52.

Wykonanie projektu budowy drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (KSSE) (projekt)

zakończono

 
 53.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Owocowej (odcinek od posesji 53A do kapliczki przy ul. J. H. Dąbrowskiego) (projekt)

zakończono

 
 54.

Adaptacja pomieszczeń parteru przy ul. Marklowickiej 17 pod mieszkania socjalne

zakończono

 
 55.

Termomodernizacja SP nr 3

zakończono

 
 56.

Termomodernizacja budynku MOSiR „CENTRUM” przy ul. Bogumińskiej 8

zakończono

 
 57.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. bcznej Górniczej na działce nr 2408/510

zakończono

 
 58.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Słowiańskiej (projekt)

zakończono

 
 59.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Tysiąclecia (projekt)

zakończono

 
 60.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. B. Prusa (projekt)

zakończono

 
 61.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. E. Orzeszkowej (projekt)

zakończono

 
 62.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. I. Daszyńskiego (projekt)

zakończono

 
 63.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. bocznej (292-296) (projekt)

zakończono

 
 64.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. B. Krupińskiego (projekt)

zakończono

 
 65.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. M. Dąbrowskiej (projekt)

zakończono

 
 66.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni drogi na os. 1 Maja (projekt)

zakończono

 
 67.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. J. Chełmońskiego (projekt)

zakończono

 
 68.

Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield – tereny byłej KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim (projekt)

zakończono

 
 69.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Bojowników (remont 100mb + przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską) (projekt)

zakończono

 
 70.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Rolniczej (projekt)

zakończono

 
 71.

Oświetlenie ul. Żwirowej

zakończono

 
 72.

Budowa miejskiego oświetlenia solarnego (przy szkołach) w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 73.

Oświetlenie ul. Bogumińskiej od skrzyżowania z ul. Pszowską do mostu oraz przebudowa słupów oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta

zakończono

 
 74.

Wykonanie projektu: budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do nowo budowanego kościoła pw. św. Wawrzyńca na os. 1 Maja (projekt)

zakończono

 
 75.

Modernizacja budynku 4 i 4A Urzędu Miasta

zakończono

 
 76.

Place zabaw - PP nr 1, 2, 3, 5, 6, 15, 16, 18, 19, SP nr 1, 2, 3, 10, ZSP nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ZS nr 1

zakończono

 
 77.

Siłownie zewnętrzne - SP nr 1, 2, ZSP nr 1, 2, 4, 5, 7, ZS nr 1

zakończono

 
 78.

Boiska szkolne - SP nr 1, 2, 10, ZS nr 1, ZSP nr 1, 3, 4, 5, 6, 7

zakończono

 
 79.

Termomodernizacje budynków – PP nr 1, 2, 3, 5, 6, 15, 16, 18, 19, SP nr 2, 10, ZSP nr 2, 4, 6, (ZSP nr 5 - tylko dach)

zakończono

 
 80.

Termomodernizacje budynków - ZS nr 1, ZSP nr 7, SP nr 28

zakończono

 
 81.

Budowa strzelnicy sportowej - SP nr 28

zakończono

 
 82.

Zaplecze noclegowe przy SP nr 28

zakończono

 
 83.

Budowa Wodzisławskiego Oświatowego Centrum Nauki i Techniki - ZSP nr 7

zakończono

 
 84.

Modernizacja sanitariatów – SP nr 1, 2, 10, 28, ZSP nr 4, 1, 6, ZS nr 1, PP nr 1, 2, 6, 15, 16, 18, 19

zakończono

 
 85.

Zakup i montaż trybun - SP nr 28

zakończono

 
 86.

Rewitalizacja Parku Miejskiego

zakończono

 
 87.

Wykonanie nakładki asfaltowej ul. bocznej Młodzieżowej

zakończono

 
 88.

Przebudowa drogi przy ul. E. Plater

zakończono

 
 89.

PRSD – ul. Wałowa, odcinek od Placu Gladbeck do nr 49

zakończono

 
 90.

Przebudowa drogi wraz z chodnikiem przy ul. Plac Zwycięstwa

zakończono

 
 91.

PRSD - przebudowa ul. E. Sosny

zakończono

 
 92.

Modernizacja mostu w ciągu ul. Starojastrzębskiej

zakończono

 
 93.

Przebudowa ul. Wysokiej

zakończono

 
 94.

Przebudowa nawierzchni drogi ul. bocznej Słowiańskiej

zakończono

 
 95.

Termomodernizacja SKM-u (projekt)

zakończono

 
 96.

Modernizacja PSZOK-u (projekt)

zakończono

 
 97.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - budowa drogi wraz z odwonieniem ul. bocznej Leszka - dojazd do budynków 15c-15f

zakończono

 
 98.

Plan Rozwoju Sieci Dróg  - przebudowa ul. Radlińskie Chałupki

zakończono

 
 99.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - budowa ul. bocznej 26 Marca 27-33

zakończono

 
 100.

Wykonanie projektu na chodnik E. Sosny-S. Żeromskiego-26 Marca

zakończono

 
 101.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - modernizacja drogi na os. Piastów - VI etapów

zakończono

 
 102.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - modernizacja ul. Sportowej

zakończono

 
 103.

Rewitalizacja fontanny przy ul. 26 Marca

zakończono

 
 104.

Wykonanie projektu uregulowania odwodnienia ul. Spółdzielczej w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 105.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - modernizacja ul. Osadniczej

zakończono

 
 106.

Projekt dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem

zakończono

 
 107.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. L. Waryńskiego

zakończono

 
 108.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. bocznej Wyszyńskiego 45-51

zakończono

 
 109.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Leszka (od ul. Radlińskiej do ul. Mieszka) + rondo (projekt)

zakończono

 
 110.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Wilczej

zakończono

 
 111.

Budowa drogi ul. bocznej Żwirki i Wigury

zakończono

 
 112.

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego, I etap, zadanie 1 i 3, przebudowa ul. F. Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 113.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Parkowej (projekt)

zakończono

 
 114.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - wymiana nawierzchni ulic na Starym Mieście

zakończono

 
 115.

Rewitalizacja Wieży Romantycznej w Wodzisławiu Śląskim, III etap - budowa tarasu widokowego z zadaszeniem i infrastrukturą towarzyszącą (projekt)

zakończono

 
 116.

Budowa oświetlenia na ul. Batalionów Chłopskich - Rada Dzielnicy Wilchwy

zakończono

 
 117.

Oświetlenie ul. bocznej Wolności - Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

zakończono

 
 118.

Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. bocznej Skrzyszowskiej

zakończono

 
 119.

Rewitalizacja Parku Miejskiego - podesty przy stawie, obejście stawu

zakończono

 
 120.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z os. Dąbrówki

zakończono

 
 121.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Sasankowej (projekt)

zakończono

 
 122.

Rozbiórka muszli koncertowej oraz projekt zagospodarowania terenu części parku po rozbiórce

zakończono

 
 123.

Wykonanie instalacji CO i termomodernizacja kamienicy przy ul. Kościelnej 10

zakończono

 
 124.

Wykonanie instalacji CO i termomodernizacja kamienic przy ul. Rynek 18 i ul. Opolskiego 1

zakończono

 
 125.

Stworzenie infrastruktury dla społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu części Parku z Muszlą Koncertową w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 126.

Oświetlenie przy ul. K. Marksa

zakończono

 
 127.

Doświetlenie dróg publicznych na terenie Dzielnicy Zawada (ul. Konwaliowa 63B, ul. E. Plater 30E)

zakończono

 
 128.

Oświetlenie punktowe i doświetlenie dróg w Dzielnicy Radlin II

zakończono

 
 129.

Wykonanie oświetlenia ul. Starowiejskiej (od torów do ul. Bogumińskiej)

zakończono

 
 130.

PRSD – ul. Wałowa, odcinek od Placu Gladbeck do nr 49

zakończono

 
 131.

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Mieszka

zakończono

 
 132.

Budowa drogi dojazdowej do nowo budowanego kościoła pw. św. Wawrzyńca na os. 1 Maja

zakończono

 
 133.

PRSD - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg na terenie os. XXX-lecia

zakończono

 
 134.

PRSD - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Parkowej

zakończono

 
 135.

Projekt remontu mostu przy ul. Bogumińskiej

zakończono

 
 136.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - modernizacja ul. Bocznej

zakończono

 
 137.

Wykonanie chodnika na ul. Targowej w kierunku ul. Krętej

zakończono

 
 138.

Przebudowa drogi na os. 1 Maja za blokiem nr 20

zakończono

 
 139.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - wymiana nawierzchni ul. Kościelnej

zakończono

 
 140.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Brzozowej w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 141.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Ustronnej w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 142.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Siarkowej w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 143.

Projekt oświetlenia ul. Starowiejskiej (od ul. Czyżowickiej do torów PKP)

zakończono

 
 144.

Kompleksowe zagospodarowanie terenu w centrum osiedla przy ul. Górniczej

zakończono

 
 145.

Wykonanie oświetlenia ul. bocznej Czyżowickiej

zakończono

 
 146.

Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa-Olszyny)

zakończono

 
 147.

Wykonanie drogi z odwonieniem i oświetleniem ul. bocznej Skrzyszowskiej w kierunku wysypiska śmieci w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 148.

Remont i modernizacja sali widowiskowej Wodzisławskiego Centrum Kultury

zakończono

 
 149.

Przebudowa ul. Popiela

zakończono

 
 150.

Przebudowa drogi z jej poszerzeniem wzdłuż ul. Szkolnej

zakończono

 
 151.

Przebudowa istniejącej nawierzchni drogi oraz miejsc postojowych ul. Wojska Polskiego

zakończono

 
 152.

Rewitalizacja Parku Miejskiego

zakończono

 
 153.

Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim (projekt)

zakończono

 
 154.

Remont i termomodernizacja budynku 4 i 4A Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

zakończono

 
 155.

Modernizacja ul. Wiejskiej od skrzyżowania z ul. Bogumińską do ogródków działkowych

zakończono

 
 156.

Wykonanie dokumentacji projektowej ul. bocznej Ładnej

zakończono

 
 157.

Odwodnienie wód deszczowych do rowu parkingu przy ul. I. J. Paderewskiego w Dzielnicy Zawada

zakończono

 
 158.

Remont ul. Gawędy od skrzyżowania z ul. M. Kopernika na wysokości posesji nr 93

zakończono

 
 159.

Remont miejsc postojowych na os. XXX-lecia wzdłuż budynku 131-133

zakończono

 
 160.

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Oraczy z rozbudową linii zasilającej lampy oświetlenia ulicznego

zakończono

 
 161.

Projekt i wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. ks. Konstancji-ul. Wałowej

zakończono

 
 162.

Projekt i wykonanie oświetlenia ul. bocznej Skrzyszowskiej

zakończono

 
 163.

Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”

zakończono

 
 164.

Przebudowa ul. Matki Teresy z Kalkuty

zakończono

 
 165.

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Batalionów Chłopskich

zakończono

 
 166.

Projekt oświetlenia ul. Tęczowej

zakończono

 
 167.

Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”

zakończono

 
 168.

Droga do garaży os. XXX-lecia

zakończono

 
 169.

Rewitalizacja stawu w parku - budżet obywatelski

zakończono

 
 170.

Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem oraz wykonanie nakładki na istniejącym odcinku

zakończono

 
 171.

Rozbudowa z przebudową strefy wejścia Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kubsza 17

zakończono

 
 172.

Przebudowa basenu MOSiR w Dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 173.

Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego w Parku Miejskim

zakończono

 
 174.

Budowa placu zabaw w Parku Miejskim

zakończono

 
 175.

Projekt i wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leszka od rozwidlenia z ul. Mieszka w kierunku ul. Kokoszyckiej

zakończono

 
 176.

Przebudowa ul. Jana Pawła II

zakończono

 
 177.

Budowa miejsc postojowych na ul. Tysiąclecia wzdłuż klatek 36-46, 60-64

zakończono

 
 178.

Projekt i wykonanie nawierzchni ul. bocznej Łużyckiej

zakończono

 
 179.

Projekt i wykonanie nawierzchni ul. J. Słowackiego

zakończono

 
 180.

Remont chodnika na ul. Tysiąclecia od klatki nr 8

zakończono

 
 181.

Przebudowa drogi (łącznik Słowiańska-Rogowska)

zakończono

 
 182.

Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na os. XXX-lecia od klatki 72-86 wraz z miejscami parkingowymi

zakończono

 
 183.

Wykonanie nowych miejsc parkingowych z kostki brukowej na os. XXX-lecia od klatki 54-45

zakończono

 
 184.

Wykonanie nowych miejsc parkingowych na os. Piastów od klatki 11e do placu gospodarczego w kierunku jarów

zakończono

 
 185.

Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. bocznej S. Czarnieckiego

zakończono

 
 186.

Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy (łącznik Topolowa-Bracka)

zakończono

 
 187.

Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Karkoszki

zakończono

 
 188.

Projekt i wykonanie przyłącza energetycznego w Parku Miejskim

zakończono

 
 189.

Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Łużyckiej od skrzyżowania z ul. Jastrzębską do ul. Grodzisko

zakończono

 
 190.

Modernizacja drogi ul. bocznej B. Chrobrego 330-330d (projekt + wykonanie)

zakończono

 
 191.

Projekt i wykonanie oświetlenia na os. Dąbrówki przy budynkach od nr 17-23

zakończono

 
 192.

Wykonanie parkingu na ul. bocznej Szkolnej

zakończono

 
 193.

Modernizacja ul. bocznej Radlińskiej od skrzyżowania z ul. Radlińską

zakończono

 
 194.

Remont i termomodernizacja budynku 4B Urzędu Miasta Wodzisław Śląskiego

zakończono

 
 195.

Likwidacja zalewiska „Sakandrzok”

zakończono

 
 196.

Budowa parkingu przy ul. I. J. Paderewskiego w Dzielnicy Zawada

zakończono

 
 197.

Budowa drogi ul. bocznej Wolności

zakończono

 
 198.

Projekt i budowa odwodnienia liniowego ul. Michalskiego

zakończono

 
 199.

Wykonanie oświetlenia na ul. Kolejowej

zakończono

 
 200.

Przebudowa ul. E. Szwedy

zakończono

 
 201.

Miejsca postojowe przy ul. 26 Marca, klatka nr 138

zakończono

 
 202.

Nakładka asfaltowa na łączniku I. J. Paderewskiego-Oraczy

zakończono

 
 203.

Przebudowa boiska przy SP nr 6

zakończono

 
 204.

Budowa PSZOK-a (projekt)

zakończono

 
 205.

Modernizacja siedziby SKM-u

zakończono

 
 206.

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski - I etap - zadanie 4 - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic F. Matuszczyka-26 Marca-Radlińska

zakończono

 
 207.

Przebudowa kapliczki przy ul. Hożej

zakończono

 
 208.

Przebudowa ul. Partyzantów

zakończono

 
 209.

Przebudowa łącznika L. Teligi i Armii Ludowej w zakresie gruntów stanowiących własność miasta

zakończono

 
 210.

Droga do obsługi sprzedawanych działek budowlanych na os. Batory (ul. Kokoszycka)

zakończono

 
 211.

Termomodernizacja budynku Remizy OSP Kokoszyce, II etap

zakończono

 
 212.

Nakładka asfaltowa ul. bocznej Pszowskiej

zakończono

 
 213.

Rewitalizacja - remont Wieży Romantycznej, I etap

zakończono

 
 214.

Rozbudowa budynku ZSP nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. Dzielnicy Radlin II

zakończono

 
 215.

Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego

zakończono

 
 216.

Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Żniwnej

zakończono

 
 217.

Modernizacja drogi dojazdowej do ZSP nr 4

zakończono

 
 218.

Nakładka asfaltowa na ul. Pałacowej

zakończono

 
 219.

Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej

zakończono

 
 220.

Przebudowa ul. E. Szwedy

zakończono

 
 221.

Odwodnienie ul. Małej, ul. Ogrodowej, ul. Podgórnej

zakończono

 
 222.

Wykonanie drogi po kanalizacji ul. Żwirowej

zakończono

 
 223.

Budowa boiska przy SP nr 2

zakończono

 
 224.

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski (II etap: budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 (ul. Rybnicka) z DW 932 (ul. Marklowicka)

zakończono

 
 225.

Wykonanie projektu i odtworzenie granic dla przebudowy ul. Dołki wraz z odwodnieniem

zakończono

 
 226.

Przebudowa ul. Konwaliowej

zakończono

 
 227.

Budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku nr 14 na os. Dąbrówki (projekt + realizacja)

zakończono

 
 228.

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski - I etap - zadanie 5

zakończono

 
 229.

Przebudowa ul. bcznej Dołki wraz z odwodnieniem

zakończono

 
 230.

Budowa oświetlenia ul. Skrzyszowskiej

zakończono

 
 231.

Przebudowa ul. Sportowej

zakończono

 
 232.

Przebudowa kanalizacji ul. Krótkiej

zakończono

 
 233.

Nakładka asfaltowa ul. Owocowej

zakończono

 
 234.

Przebudowa boiska przy ZSP nr 6

zakończono

 
 235.

Parking przy ul. Arendarskiej

zakończono

 
 236.

Wykonanie drogi ul. bocznej Jastrzębskiej obok restauracji „Cyganek”

zakończono

 
 237.

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski (I etap: przebudowa ciągu drogowego ul. F. Matuszczyka, ul. 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego z DK 78 - ul. Rybnicka)

zakończono

 
 238.

Likwidacja azbestu i termomodernizacja ZS nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka 10

zakończono

 
 239.

Przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej drogi dojazdowej do kościoła na os. 1 Maja w Dzielnicy Wilchwy, I etap

zakończono

 
 240.

Instalacja składanego lodowiska sezonowego pn. „Biały Orlik w Wodzisławiu Śląskim przy ZS nr 3"

zakończono

 
 241.

Budowa chodnika przy ul. Pałacowej - II etap wraz z wykonaniem oświetlenia dla etapu I i II

zakończono

 
 242.

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski - II etap, zadanie nr 7 (rondo)

zakończono

 
 243.

Doświetlenie ul. Dolinnej

zakończono

 
 244.

Wykonanie II etapu budowy drogi ul. bocznej Jastrzębskiej

zakończono

 
 245.

Wodzisławskie maluchy 2011. Utworzenie i wyposażenie 30-osobowego oddziału żłobka poprzez zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń PP nr 18 w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 
 246.

Przebudowa drogi - ul. bocznej Starowiejskiej

zakończono

 
 247.

Wykonanie projektu doświetlenia ul. J. Gagarina

zakończono

 
 248.

Budowa oświetlenia chodnika łączącego os. Piastów blok nr 11 z os. XXX-Lecia blok nr 75 i 76 oraz budowa oświetlenia chodnika między blokiem nr 79 i 80 na os. XXX-lecia w kierunku ul. Mieszka

zakończono

 
 249. Przebudowa dróg na os. Przyjaźni

zakończono

 
 250.

Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca

zakończono

 
 251.

Przebudowa ul. C. K. Norwida, ul. Osadniczej

zakończono

 
 252.

Przebudowa ul. bocznej Młodzieżowej

zakończono

 
 253.

Przebudowa ul. Olszyny, ul. Spółdzielczej

zakończono

 
 254.

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski (I etap: zadanie 1,3,4,)

zakończono

 
 255.

Przebudowa basenu przy SP nr 3 wraz z termomodernizacją budynku szkoły

zakończono

 
256.

Rozbudowa budynku ZSP nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. w Dzielnicy Radlin II

zakończono

 
257. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Wodzisławiu Śląskim przy SP nr 5 przy ul. Tysiąclecia 25 zakończono