Zabytki

O bogatej historii Wodzisławia Śląskiego świadczą doskonale zachowane zabytki.

Staromiejski rynek, zespół pofranciszkański, w którym obecnie mieści się zakupiony niegdyś przez miejscowych protestantów kościół ewangelicki oraz siedziba Sądu Rejonowego. Pałac Dietrichsteinów czy chociażby barokowy kompleks parkowo-pałacowy w dzielnicy Kokoszyce przypominają o wielowiekowej historii miasta.

RYNEK STAROMIEJSKI

Zabytkowy zespół rynku staromiejskiego wytyczony około połowy XIII w. na planie czworoboku, obecnie otoczony kamienicami pochodzącymi z XVIII i XIX w., odbudowanymi po zniszczeniach wojennych w 1945r. Na jednej z kamienic w północnej pierzei rynku w 2001 r. zainstalowano zegar słoneczny. 

(Autor zdjęcia: DS Media)

 

PAŁAC DIETRICHSTEINÓW

Wzniesiony w latach 1743 - 1747 przez ówczesnego właściciela Wodzisławia - Guidobalda Józefa von Dietrichsteina oraz jego małżonkę Marii Henckel von Donnesmarck. Jest on najstarszym przykładem barokowej architektury klasycystycznej w Polsce i jednym z pierwszych w Europie. Pałac Dietrichsteinów jest siedzibą Muzeum w Wodzisławiu Śląskim.


 

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR FRANCISZKAŃSKI

Kościół klasztorny, pierwotnie pod wezwaniem św. Trójcy, wzniesiony został w XV wieku. Po sekularyzacji zakonu został zakupiony przez miejscowych protestantów. Odbudowany po zniszczeniach II wojny światowej pełni funkcję kościoła ewangelicko-augsburskiego. Budynek klasztoru z pierwszej połowy XVII wieku mieści obecnie siedzibę Sądu Rejonowego. 

(Autor zdjęcia: Marcin Giba)

 

NEOGOTYCKA BASZTA RYCERSKA WIEŻA ROMANTYCZNA

Edward Brauns, ówczesny właściciel miasta na przełomie lat 1867-68 postanowił wznieść w leśnych terenach Grodziska zameczek myśliwski przypominający stare założenie zamkowe. Po śmierci fundatora w 1881 roku obiekt stopniowo popadał w ruinę, a po pewnym czasie zabudowa, która przyległa do wieży uległa całkowitemu zniszczeniu.

W 2021 roku oddano do użytku wyremontowaną Basztę Rycerską, która zyskała wieżę widokową, otwartą co roku w sezonie wiosenno-jesiennym bezpłatnie dla turystów.