UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Za nami spotkanie w Radlinie II

25 listopada br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 odbyło się spotkanie prezydenta Mieczysława Kiecy z mieszkańcami dzielnicy Radlin II.

W spotkaniu z mieszkańcami wzięli udział: prezydent miasta Mieczysław Kieca, jego zastępy Izabela Kalinowska i Wojciech Krzyżek, dyrektor Służb Komunalnych Miasta Bożena Jedynak-Turakiewicz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Katarzyna Banek, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Grzegorz Połomski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Justyna Zagola oraz komendant Straży Miejskiej Beata Drzeniek.

Podczas spotkania prezydent przedstawił informacje nt. realizacji programów, których celem jest poprawa jakości powietrza, jak również projektów, na które miasto pozyskało środki. Mowa o modernizacji Pałacu Dietrichsteinów oraz Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton". Ponadto poruszył temat trwających konsultacji społecznych ws. rozwoju miasta poprzez nowe mieszkaniowe budownictwo wielorodzinne.

W toku rozmów z mieszkańcami poruszono tematy dot. m.in. organizacji ruchu drogowego w dzielnicy, sieci kanalizacji oraz sieci gazowej, a także rzeki Leśnicy.

Następne spotkanie w dzielnicy Stare Miasto

29 listopada odbędzie się siódme spotkanie. Tym razem dedykowane mieszkańcom dzielnicy Radlin II. Wodzisławianie będą mieli okazję porozmawiać z władzami miasta oraz przedstawicielami kluczowych wydziałów Urzędu.

Terminarz spotkań

Każde spotkanie rozpoczyna się o godzinie 17:00.

 • 16 listopada - Jedłownik Szyb, Szkoła Podstawowa nr 4
 • 17 listopada - Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, Szkoła Podstawowa nr 2

 • 18 listopada - Kokoszyce, Szkoła Podstawowa nr 15

 • 22 listopada - Nowe Miasto, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

 • 23 listopada - Trzy Wzgórza, Szkoła Podstawowa nr 10

 • 25 listopada - Radlin II, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

 • 29 listopada - Stare Miasto, Szkoła Podstawowa nr 1

 • 30 listopada - Wilchwy, Szkoła Podstawowa nr 9

 • 2 grudnia - Zawada, Szkoła Podstawowa nr 16

   

Konsultacje społeczne - wyraź opinie podczas spotkań

Ponadto 16 listopada ruszyły konsultacje społeczne. Ich przedmiotem jest rozwój miasta poprzez nowe mieszkaniowe budownictwo wielorodzinne. Miasto zaprasza mieszkańców do wyrażania swoich opinii. Opinie będzie można wyrazić podczas spotkań w dzielnicach.

Konsultacje z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego są kolejnym po 2. wodzisławskiej debacie społecznej, która odbyła się 28 października w Wodzisławskim Centrum Kultury, krokiem w tym obszarze.

Wyraź opinię

Sposobem przeprowadzenia konsultacji społecznych będzie uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne?

 2. Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów mieszkaniowych?

 3. Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych?

 4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę (budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy nowych budynków wielorodzinnych?

 5. Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne budynki mieszkalne wielorodzinne?

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Opinie i uwagi będzie można składać od 16 listopada br. Jak wziąć udział w konsultacjach? To proste. Można to zrobić:

a. podczas otwartych spotkań z mieszkańcami na terenie wszystkich dzielnic miasta w sposób umożliwiający wyrażenie opinii oraz składanie wniosków, uwag lub propozycji (jednocześnie z spotkaniami prezydenta miasta i mieszkańców dzielnic:
• 16 listopada, godz. 17:00 - Jedłownik Szyb, Szkoła Podstawowa nr 4,
• 17 listopada, godz. 17:00 - Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, Szkoła Podstawowa nr 2,
• 18 listopada, godz. 17:00 - Kokoszyce, Szkoła Podstawowa nr 15,
• 22 listopada, godz. 17:00 - Nowe Miasto, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7,
• 23 listopada, godz. 17:00 - Trzy Wzgórza, Szkoła Podstawowa nr 10,
• 25 listopada, godz. 17:00 - Radlin II, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,
• 29 listopada, godz. 17:00 - Stare Miasto, Szkoła Podstawowa nr 1,
• 30 listopada, godz. 17:00 - Wilchwy, Szkoła Podstawowa nr 9,
• 2 grudnia, godz. 17:00 - Zawada, Szkoła Podstawowa nr 16).
b. poprzez formularz internetowy (odnośnik do formularza zostanie opublikowany 16 listopada)
c. poprzez zbieranie opinii przesłanych drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl,
d. poprzez zbieranie opinii złożonych lub przesłanych na piśmie w punkcie konsultacyjnym, którym jest Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski.

Konsultacje będą miały charakter opiniodawczy. Ich koniec wyznaczono na 3 grudnia. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji [otwiera się w nowym oknie] wydał prezydent miasta.