Za chórami wspólne kolędowanie

Trwa realizacja projektu „Śląska muzyka”. To wspólna inicjatywa Wodzisławskiego Centrum Kultury i Stowarzyszenia Śpiewaczego Ostrawskich Nauczycielek. Projekt dotyczy wspólnych działań, mających na celu kultywowanie tradycji chóralnych, wodzisławskiego Chóru Jadwiga i Chóru Stowarzyszenia Śpiewaczego Ostrawskich Nauczycielek, aktywnych w obszarze polsko-czeskiego pogranicza.

W ramach unijnego projektu zaplanowano szereg działań artystycznych jak występy, warsztaty wokalne, przygotowanie śpiewnika, które pozwolą na poszerzenie repertuaru każdego z zespołów o nowe pieśni polskie i czeskie oraz wymianę doświadczeń i integrację.

Za uczestnikami projektu już cztery spotkania. Ostatnie dwa to fascynujące koncerty noworoczne. Pierwszy odbył się 6 stycznia w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Radlinie II w Wodzisławiu Śląskim, zaś 13 stycznia uczestnicy projektu spotkali się w pięknym wnętrzu kościoła św. Wacława w Ostrawie. Chóry przedstawiły repertuar kolędowy z różnych krajów. Przed występami odbyły się intensywne próby.

Amatorskie zespoły chóralne z Wodzisławia Śląskiego i Ostrawy są zazwyczaj rozpoznawalne tylko w swoim lokalnym środowisku. Brakuje im na co dzień możliwości konfrontacji swojego dorobku z innymi zespołami. Celem projektu jest polsko-czeska integracja zespołów chóralnych oraz stworzenie warunków dla promocji dorobku artystycznego zespołów, wspólnego doskonalenia umiejętności artystycznych czy łączenia w repertuarze polskich i czeskich pieśni. Zespoły w ramach projektu spotykają się cyklicznie, by promować swoją działalność, ale i by zdobywać nowe doświadczenie poprzez kontakt z nową grupą chóralną.

Przed chórzystami wyjazd na warsztaty do Istebnej.

Projekt „Śląska muzyka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice”.

źródło: Gazeta Wodzisławska