Z darmowych szczepień skorzystało blisko 1700 seniorów

W 2017 r. Radni Rady Miejskiej przyjęli program szczepień ochronnych przeciwko grypie, skierowany do mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+. Od sierpnia, czyli od początku jego trwania, do końca roku w sześciu podmiotach leczniczych w różnych częściach miasta z dofinansowanych szczepień skorzystało aż 1689 seniorów.

Program szczepień ochronnych to już kolejny projekt realizowany w mieście z myślą o seniorach. Szczepienia osób powyżej 60. roku życia mają przyczynić się do obniżenia liczy zachorowań na grypę i jej późniejszych powikłań. Program obejmie lata 2017-2019.

Warto zaznaczyć, że przed przekazaniem programu pod obrady Rady Miejskiej skierowany został on do zaopiniowania do Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.

Kolejnym etapem wdrażania programu było wyłonienie podmiotów leczniczych. W efekcie program realizowany był w sześciu placówkach, w odniesieniu do których ustalony został harmonogram szczepień dla seniorów. Były to: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Na Żeromskiego” (ul. Żeromskiego 18 a), NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego i Medycyny Pracy „PULS” (ul. św. Wawrzyńca 1), Centrum Medyczne NOVUM-MED sp. z o.o. Spółka Komandytowa (ul. Gałczyńskiego 2), Przychodnia Rodzinna PLUTOWIE (ul. Wolności 80), NZOZ „AMICUS” Praktyka Lekarza Rodzinnego (ul. Młodzieżowa 45) i NZOZ ALFA-MED Ewa Górska-Zielańska (os. XXX-lecia 60). W ostatnim z podmiotów zaszczepiło się najwięcej, bo aż 438 osób starszych.

Ważna nagroda

W związku z prowadzonymi działaniami ukierunkowanymi na obniżenie liczby zachorowań na grypę i jej późniejszych powikłań wśród wodzisławskich seniorów naszemu miastu został przyznany tytuł Samorządowego Lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy - Nowego Lidera w zakresie profilaktyki grypy. Nagrodę podczas Flu Forum 2017 w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odebrał we wrześniu 2017 r. prezydent miasta Mieczysław Kieca.