XXI Miejski Festiwal Widowisk Jasełkowych

9 stycznia w Wodzisławskim Centrum Kultury odbędzie się XXI Miejski Festiwal Widowisk Jasełkowych. Impreza zorganizowana zostanie przez wodzisławską oświatę.

Festiwal jest dedykowany szkołom i placówkom prowadzonym przez miasto. Wśród najważniejszych celów imprezy można wymienić kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, wymianę doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych czy wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Zespoły teatralne oceni specjalnie powołana komisja konkursowa, której zadaniem będzie przyznanie I, II i III miejsca oraz wyróżnień. Jury pod uwagę weźmie m.in. dobór repertuaru, scenografię, ogólny wyraz artystyczny i przesłanie katechetyczne spektaklu. Należy zadbać o bogactwo i różnorodność pozasłownych środków przekazu - muzykę, śpiew, ruch, rekwizyty, kostiumy czy światło.

Przegląd rozpocznie się o godz. 08:30. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Harmonogram

Regulamin