UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

XII Miejski Konkurs Czytania ze Zrozumieniem w ZSP3

Jedną z najważniejszych umiejętności dzisiejszego świata pozostaje wciąż umiejętność czytania ze zrozumieniem. Pozwala ona na aktywny udział w życiu społecznym, sprzyja rozwijaniu gustu literackiego, co przyczynia się do wychowania estetycznego uczniów i poszerza ich zainteresowania.

Nauka czytania tekstu ze zrozumieniem stała się priorytetem we współczesnym kształceniu, ponieważ to właśnie szkoła musi kształcić umiejętności i pokazywać, jak zdobywać informacje. Dlatego też w dniu 07.11.2019 roku w ZSP nr 3 - Szkole Podstawowej nr 17 im. kard. B. Kominka w Wodzisławiu Śl., zorganizowano XII miejski konkurs czytania ze zrozumieniem pt. ,, Czytam i rozumiem”.
W konkursie I miejsce zajął uczeń SP nr 4 Łukasz Kowalski,
II miejsce zajęli Natalia Duszak z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz Igor Stańczyk z SP nr 2,
III miejsce Pola Gałczyńska z SP nr 1.
Organizatorkami były pani mgr Wioletta Szczepaniak oraz pani mgr Aleksandra Pawera.