UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Wyniki rekrutacji do przedszkoli 30 marca

30 marca br. o godz. 13:00 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji tj. publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Aby sprawdzić do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu lub sprawdzić pocztę elektroniczną adresu, który został podany przy rekrutacji.

Do 3 kwietnia br. do godz. 15:00 należy zgłosić do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii i ograniczenie w przemieszczaniu się, potwierdzenie woli odbywać się będzie poprzez przesłanie wersji elektronicznej oświadczenia do przedszkola, którego dziecko zostało zakwalifikowane, lub złożenia poświadczenia telefonicznego w przedszkolu.

Jeżeli rodzice nie potwierdzą woli przyjęcia dziecka w określonym wyżej terminie, dziecko zostanie wykreślone z listy. Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi 6 kwietnia br. o godz. 13:00.