Wyniki ankiety dot. oszczędzania energii w mieście

Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego administracja rządowa i samorządowa jest zobowiązana do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. od 1 października 2022 roku. Wodzisławski magistrat wraz z wodzisławianami chciał znaleźć rozwiązania, które pozwolą na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej w mieście. Ewentualne wyłączenie oświetlenia w wybranych miejscach lub rezygnacja z oświetlenia niektórych obiektów jest sprawą każdego z nas i dotyczy codzienności naszej społeczności. Wypełniając ankietę, mieszkańcy pomogli wypracować odpowiednie działania związane z dbaniem o racjonalną gospodarkę zużycia energii.

Do 30 września do wodzisławskiego Urzędu Miasta wpłynęło 1459 ankiet. Ankieta składała się z 11 pytań, w tym 10 zamkniętych oraz jednego pytania otwartego dotyczącego własnych propozycji obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Wyniki ankiety

 • Ponad połowa ankietowanych (61%) jest za wyłączeniem oświetlenia w parkach w godz. 00:00-5:00,
 • zdecydowana większość (84%) jest za ograniczeniem oświetlenia niektórych ulic, np. co drugą lampę w godz. 1:00-5:00,
 • ponad połowa (63%) nie chce skrócenia czasu pracy obiektów sportowych,
 • ponad połowa ankietowanych (56%) nie zgadza się na wyłączenie strefy spa na Krytej Pływalni "MANTA".
 • również ponad połowa (62%) nie chce zrezygnować z ciepłej wody do mycia rąk w obiektach użyteczności publicznej,
 • 55% respondentów nie chce zrezygnować ze świątecznego oświetlenia ulic,
 • większość (78%) chce zrezygnować z zewnętrznego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej,
 • ponad połowa pytanych (67%) nie chce ograniczenia temperatury w budynkach, np. do 19 st. C,
 • zdecydowana większość ankietowanych (84%) chce, aby wyłączone zostało oświetlenie zabytków miejskich i innych miejskich iluminacji po godz. 20:00,
 • oraz ogrzewania (73%) w rzadziej użytkowanych pomieszczeniach (gospodarczych, archiwach, piwnicach, szatniach).

Przykładowe propozycje wodzisławian na obniżenie kosztów (zależne od miasta)

 • ograniczenie lub rezygnacja z klimatyzacji w okresie letnim w urzędach i budynkach miejskich,
 • ogranicznie, a nie rezygnacja z oświetlenia świątecznego,
 • zakaz trenowania na orlikach po zmroku,
 • skrócenie godzin pracy Urzędu Miasta do godz. 15:00,
 • wyłączenie wszystkich parkometrów w mieście w godzinach bezpłatnego parkowania.

Podjęte działania przez miasto

 • Budowa instalacji fotowoltaicznych (budynki użyteczności publicznej, w tym Urząd Miasta, MOSiR, WCK, placówki oświatowe),
 • systematyczna modernizacja oświetlenia ulicznego,
 • decyzja o nieuruchomieniu lodowiska miejskiego,
 • decyzja wstrzymująca zakupy nowego oświetlenia świątecznego,
 • ograniczenie oświetlenia nocnego, w tym mocne ograniczenie oświetlenia budynków miejskich,
 • ograniczenie czasowe oświetlenia świątecznego.