Wymiana źródeł ciepła. Wyniki naboru uzupełniającego

Wodzisław Śląski walczy o poprawę jakości powietrza. W mieście realizowany jest program dotacyjny dla mieszkańców, który ma przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i tym samym obniżyć poziomy stężeń zanieczyszczeń. Wodzisławianie również aktywnie włączyli się w walkę o czyste powietrze, biorąc udział w realizowanych przez miasto programach. W dniach od 2 grudnia 2022 r. do 10 stycznia br. trwał nabór uzupełniający do programu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”. Daje on możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych. Właśnie ogłoszono jego wyniki.

Po zebraniu wszystkich wniosków o przyznanie grantu przeprowadzono weryfikację formalno-prawną oraz merytoryczno-punktową i zakwalifikowano 11 wniosków.

Wyniki naboru [otwiera się w nowym oknie]

Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2023. Inwestycja objęta wnioskiem o przyznanie grantu musi być zrealizowana po dacie podpisania Umowy o powierzenie grantu. Termin podpisania umowy nie może być późniejszy niż 31.03.2023 r. Termin zakończenia inwestycji do dnia 30.06.2023 r.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać, kontaktując się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tel. 32 45 90 449).