Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Tytuł: Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

Całkowita wartość projektu: 482 601,73 zł

Kwota dofinansowania: 397 182,82 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.6. Czyste powietrze

Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze - konkurs

Okres realizacji: 2022-02-01 - 2023-09-30

Opis projektu:

Projekt zakłada wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego położonego na terenie woj. śląskiego, gdzie zanieczyszczenie powietrza należy do największych w Polsce. W ramach projektu planowana jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła, tj. kotłów na paliwa stałe klasy nie wyższej niż klasa 3 według normy PN-EN 303-5:2012 na nowoczesne, efektywne i ekologiczne ogrzewanie w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta. Projekt realizowany jest w formule grantowej, a dofinansowaniem objęte zostały następujące technologie:

  • instalacje kotła gazowego kondensacyjnego,
  • instalacje kotła na pellet,
  • instalacje węzła cieplnego,
  • instalacje pow. pompy ciepła c.o.

Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji (np. PM2,5 i PM10), a także emisji CO2, co przełoży się na lepszą jakość powietrza i przyczyni się do stopniowego ograniczenia negatywnych zmian klimatu.